19 sierpnia 2017

Cło i Finanse » Cło

WTO - rosyjski zakaz importu wieprzowiny jest nielegalny

WTO - rosyjski zakaz importu wieprzowiny jest nielegalnyZespół orzekający Światowej Organizacji Handlu (WTO) potwierdził dzisiaj, że rosyjski zakaz importu żywych świń, świeżej wieprzowiny i innych produktów wieprzowych z UE jest nielegalny w świetle zasad handlu międzynarodowego.
Orzeczenie dotyczy embarga nałożonego przez Rosję na początku 2014 r. z powodu ograniczonej liczby przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach UE graniczących z Białorusią.
Zespół orzekający uznał, że odmowa przyjęcia przez Rosję importu niektórych produktów z UE i odpowiedniego dostosowania świadectw przywozowych jest równoznaczna z zakazem importu z całej UE.


Rośnie eksport żywności

Nie ma to umocowania w międzynarodowych normach i jest sprzeczne z postanowieniami Porozumienia WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (porozumienie SPS). Zakazy importu nałożone indywidualnie na Polskę, Litwę i Estonię spotkały się z taką samą krytyką ze strony zespołu orzekającego.
Orzeczenie stanowi wyraźne wezwanie dla Rosji i wszystkich członków WTO do przestrzegania międzynarodowych norm, zwłaszcza zasady regionalizacji (która zezwalałaby na handel z regionami kraju uznanymi za wolne od szkodników lub chorób, nawet jeśli status zdrowotny w innych częściach kraju jest niekorzystny) oraz warunku przeprowadzenia oceny ryzyka opartej na dowodach naukowych. Zespół podkreślił, że członkowie WTO mogą korzystać z przysługującego im prawa do określenia odpowiedniego poziomu ochrony sanitarnej i stosownego ograniczenia importu na podstawie zagrożeń sanitarnych, o ile jest to zgodne z zasadami WTO.
UE ma jeden z najskuteczniejszych na świecie systemów zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, który zapewnia wysoki poziomy wykrywalności i obejmuje rygorystyczne zasady zarządzania ryzykiem. Dzisiejsze orzeczenie potwierdza, że działania podejmowane przez Rosję w stosunku do UE nie mają praktycznie związku z realnym zagrożeniem sanitarnym lub zdrowotnym. Produkty z UE są bezpieczne i kraje importujące nie powinny wprowadzać nieuzasadnionych ograniczeń.
W przypadku większości produktów ograniczenie handlu ma podłoże polityczne – Rosja nałożyła zakaz importu produktów rolno-spożywczych z UE w sierpniu 2014 r. Ustalenia zespołu orzekającego mają zatem znaczenie systemowe, ponieważ przypominają one Rosji o jej zobowiązaniach międzynarodowych, których nie można ignorować czy też traktować wybiórczo.
UE nadal będzie korzystać z procedur WTO, aby zapewnić skuteczne przestrzeganie zasad handlu międzynarodowego. Mechanizm rozstrzygania sporów WTO pozostaje najlepszym sposobem znoszenia barier handlowych, a tym samym poprawy pewności prawa i przewidywalności dla sektora handlu.
Protekcjonistyczne zachowanie Rosji dotyka wielu innych sektorów gospodarki. Niedawno UE wszczęła procedury WTO w sprawie szeregu barier handlowych wprowadzonych przez Rosję, między innymi opłat recyklingowych od samochodów, wysokich ceł na papier i inne produkty oraz ceł antydumpingowych na samochody dostawcze.
Od sprawozdania zespołu orzekającego przysługuje prawo do odwołania w terminie 60 dni. Jeżeli odwołanie nie zostanie złożone w tym czasie, sprawozdanie zostanie przyjęte i Rosja będzie zobowiązana dostosować się do zalecenia.
źr. WTO

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

Ze względów bezpieczeństwa komentowanie artykułów wymaga potwierdzenia wpisu.
Państwa komentarz będzie wyświetlony po kliknięciu linku wysłanego na wprowadzony adres email.

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×