22 czerwca 2018

Cło i Finanse » Cło

Polscy celnicy wspierają kolegów z Ukrainy

Polscy celnicy wspierają kolegów z Ukrainy29- 30 sierpnia 2016 w Izbie Celnej w Przemyślu oraz na przejściach granicznych w Medyce i Korczowej przebywała grupa przedstawicieli Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy i niemieckiej Służby Celnej. Wizyta studyjna to część projektu twinningowego, w którym ukraińską Służbę Celną obok Polski wspierają także Niemcy i Litwa.
Projekt „Wsparcie dla Państwowej Służby Celnej Ukrainy we wdrażaniu zintegrowanego Zarządzania Granicą  w obszarze zagadnień celnych" złożony jest z 3 komponentów , w którym eksperci z polskiej Służby Celnej  odpowiadają za zagadnienia związane z  koordynacją współpracy służb, usprawnianiem  wymiany informacji, wzmocnieniem systemu zwalczania przestępczości granicznej czy  budowy wspólnej bazy danych. 


CITES w przesyłkach kurierskich

Część projektu związana z legislacją powierzona została niemieckiej Służbie Celnej,  natomiast za zagadnienia związane z budową systemu antykorupcyjnego odpowiada Litwa.
Podczas pobytu na Podkarpaciu goście poznali rozwiązania wspomagające kontrolę celną na przejściach granicznych w Medyce i  Korczowej. Przyglądali się także pilotażowym projektom usprawniającym współpracę i wymianę informacji między polską Służbą Celną  i Strażą Graniczną.
Tym zagadnieniom poświęcono szczególną uwagę podczas spotkania w Izbie Celnej w Przemyślu, w którym z przedstawicielami ukraińskiej Służby Celnej spotkała się Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu mł. insp. Jadwiga Zenowicz oraz Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Piotr Patla.
Funkcjonariusze Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy odwiedzili także laboratorium celne, w którym zapoznali się z rodzajem badań laboratoryjnych wykonywanych przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu.  Ważnym punktem pobytu  na podkarpackiej granicy była także wizyta w Oddziale Celnym Kolejowym Przemyśl- Medyka i  praca skanera wykorzystywanego do prześwietlania wagonów kolejowych.
Polska Służba Celna od wielu lat bierze udział w projektach bliźniaczych. Wspiera także aktywnie ukraińskiego partnera w jego europejskich aspiracjach m.in. w ramach Partnerstwa Wschodniego.
Istotną  szansą dla polskiej Służby Celnej w ramach ww. projektu jest utrzymanie wiodącej pozycji we współpracy celnej z Ukrainą, kształtowanie standardów działania Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy czy wzmocnienie polsko-niemieckiej współpracy w sprawach celnych, jako stałego podejścia w polityce regionalnej
jagr./MF

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×