17 października 2018

Cło i Finanse » Cło

Monitorujmy informacje na www.puesc.gov.pl

Monitorujmy informacje na www.puesc.gov.pl
Polska, Europa, świat od wielu lat wykorzystuje elektroniczne narzędzia w obsłudze obrotu towarowego z zagranicą. Przez wiele lat przedsiębiorcy oceniając Polską Służbę Celną, wysokie oceny stawiali jej w kategorii wpływu usług elektronicznych na uproszczenie procedur celnych, oraz spowodowanie obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.
Było to możliwe z uwagi na systematyczne wprowadzanie elektronicznej formy obsługi celnej, począwszy od lat ’90 ubiegłego wieku, kiedy to w Głównym Urzędzie Ceł (niewiele osób pamięta że taki urząd kiedyś funkcjonował) zarysowano strategię informatyzacji administracji celnej.
Jednym z punktów zwrotnych w realizacji strategii rozwoju obsługi elektronicznej Służby Celnej było uruchomienie Programu e-cło – www.e-clo.gov.pl  i budowa zintegrowanego środowiska obsługi celnej w oparciu o komponent komunikacyjny zapewniający wymianę komunikatów elektronicznych pomiędzy Służbą Celną, a obywatelami czy przedsiębiorcami - Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC (aktualnie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Bez względu na dokonane w ostatnim czasie zmiany organizacyjne w ramach organów podległych Ministrowi Finansów,  trend elektronizacji obsługi obrotu towarowego – jako trend ogólnounijny – będzie w dalszym ciągu kontynuowany.
PUESC to na dzień 1 czerwca 2017r.:
- 285 709 utworzonych kont
- 27 127 118 obsłużonych dokumentów
- 338 827 aktywnych użytkowników

Na PUESC pojawiła się w ostatnim czasie kolejna usługa - „e-Przewóz" https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-przewoz. To jedna z usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową, która pozwala na obsługę operacji przewozu towarów w rejestrze zgłoszeń SENT. Usługa „e-Przewóz" umożliwia Klientom Krajowej Administracji Skarbowej, tj. podmiotom wysyłającym, podmiotom odbierającym, przewoźnikom i kierującym środkami transportu, realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708). 
PUESC to coś więcej niż tylko obsługa celna. Lipiec 2017 to też zmiany w zakresie INTRASTAT - https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-intrastat.
Monitorujmy informacje zamieszczane na www.puesc.gov.pl

Grzegorz Smogorzewski
wykładowca na studiach podyplomowych
Agent Celny w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×