23 lutego 2019

Cło i Finanse » Cło

CETA wchodzi życie

CETA  wchodzi życie

21 września 2017 r. rozpoczyna się prowizoryczne stosowanie umowy o wolnym handlu, zawartej przez Unię Europejską z Kanadą, zwanej umową CETA.


Warunkiem zastosowania preferencji taryfowych dla przywożonych towarów jest m.in. ich bezpośredni przywóz z kraju eksportu do kraju importu oraz dysponowanie dowodem ich preferencyjnego pochodzenia.


W umowie CETA przewidziano, że takim dowodem będzie deklaracja pochodzenia sporządzana przez eksportera. W przypadku eksporterów unijnych deklarację pochodzenia może sporządzić każdy eksporter, ale tylko dla przesyłek, których wartość nie przekroczy 6000 euro. W sytuacji, gdy wartość przesyłki przekroczy tę kwotę, deklarację może sporządzić wyłącznie eksporter zarejestrowany w systemie REX.


CETA - umowa o wolnym handlu UE - Kanada


W związku z tym przedsiębiorcy, którzy zamierzają wywozić produkty do Kanady w ramach umowy CETA, powinni się zarejestrować w bazie zarejestrowanych eksporterów REX.


Umowa CETA została podpisana 30 października 2016 r., a następnie opublikowana w Dz. Urz. UE L 11 z 14.01.2017 r.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×