18 czerwca 2019

Cło i Finanse » Cło

KAS otworzy Centrum Kompetencyjne Techniki Kryminalistycznej

KAS otworzy Centrum Kompetencyjne Techniki Kryminalistycznej

Krajowa Administracja Skarbowa ma bardzo szerokie spektrum działania w obszarze walki z przestępczością ekonomiczną. Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez KAS jest kryminalistyka ukierunkowana na zbieranie i zabezpieczanie śladów działalności przestęczej. Dlatego powstała inicjatywa utworzenia w Olsztynie Centrum Kompetencyjnego Techniki Kryminalistycznej – powiedział na spotkaniu w Olsztynie wiceminister finansów, z-ca Szefa KAS Piotr Walczak.

Centrum Kompetencyjne Techniki Kryminalistycznej miałoby koordynować pracę  techników kryminalistyki w Służbie Celno-Skarbowej, przygotowywać profesjonalną kadrę, opracowywać system szkoleń i standaryzować wyposażenie. Główne zadania Centrum miałyby polegać na przygotowaniu wytycznych w zakresie techniki kryminalistycznej w Służbie Celno-Skarbowej, wdrażaniu procedur oraz opracowaniu metodyki technika kryminalistyki. Do zadań Centrum należałaby koordynacja działań techników kryminalistyki w sprawach wymagających zaangażowania pracowników z wielu jednostek organizacyjnych KAS.

W dalszej perspektywie KAS rozważa także utworzenie laboratorium kryminalistycznego, którego działalność znacznie przyspieszy proces badania zabezpieczonego materiału. Dzięki laboratorium będą prowadzone specjalistyczne badania z zakresu: badania pisma, badań daktyloskopijnych, badań DNA, badań dźwięku i obrazu.Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×