20 lutego 2019

Cło i Finanse » Cło

Zamknąć zakończone czy zakończyć zamknięte?

Zamknąć zakończone czy zakończyć zamknięte?

O co chodzi?   Co jest pierwsze? Co jest ważniejsze? Czy najpierw trzeba coś zamknąć żeby coś innego zakończyć, czy może wcześniej kończymy coś żeby coś innego można było zamknąć?


Słownik języka polskiego, definiuje, że zakończyć, zakończać, zakańczać znaczy między innymi wykończyć czymś jakąś rzecz przestać coś robić lub doprowadzić coś do końca. Natomiast zamknąć oznacza np. schować coś w pomieszczeniu, schowku lub pojemniku opatrzonym zamkiem, aresztować kogoś, lub doprowadzić coś do końca. Jak czytamy, według słownika języka polskiego oba czasowniki mają podobne znaczenie: doprowadzić coś do końca.  Nic bardziej błędnego, bo według przepisów celnych, a w szczególności Unijnego Kodeksu Celnego najpierw trzeba coś zakończyć żeby potem zamknąć.


Ta pozornie niewielka różnica kosztowała nie jedną firmę, która występowała w formie gwaranta w tranzycie bardzo duże pieniądze. Wszystko bierze się z artykułu 215 ustęp 2 Unijnego Kodeksu Celnego, który stanowi: Procedura tranzytu zostaje zamknięta przez organy celne, jeżeli na podstawie porównania danych dostępnych w urzędzie celnym wyjścia i danych dostępnych w urzędzie celnym przeznaczenia organy celne są w stanie stwierdzić, że procedura została zakończona w prawidłowy sposób. Czyli będzie zamknięta jeśli została zakończona w sposób prawidłowy. A co znaczy „prawidłowy”? A skąd gwarant wie, że jego tranzyt został zakończony w sposób prawidłowy? A tym bardziej skąd wie, że został zamknięty w sposób nieprawidłowy?


Normalny komunikat dla zamkniętego tranzytu – to IE 045, a jaki jest komunikat dla nieprawidłowo zamkniętej procedury tranzytu – może EROR 404? Niestety, nie. W obu przypadkach gwarant otrzymuje ten sam komunikat IE 045. O nieprawidłowości w zamknięci tranzytu gwarant dowiaduję się najczęściej po kilku latach. I na ogół forma pisma, który informuje o takim fakcie nie jest dla niego życzliwa. Jak w przysłowiu: kowal zawinił, a Cygana powiesili. Tak, gwarant jest po to aby go skazać i powiesić za czyny innych. A wiecie kiedy gwarant  może w końcu spać spokojnie ? Już wyjaśniam… Zgodnie z Podręcznikiem dotyczącym procedur tranzytowych, wydanym 27.04.2016 przez Komisję Europejską -sygnatura TAXUD/A2/TRA/003/2016-EN, w punkcie 2.4 tego dokumentu stwierdza się, że: Gwarant może uznać operację za zamkniętą, jeżeli nie otrzymał zawiadomienia, że nie została zamknięta.


Źródło: Rusak Business ServicesPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×