19 kwietnia 2019

Cło i Finanse » Cło

Nowe porozumienie handlowe między Unią Europejską a Singapurem i Japonią

Nowe porozumienie handlowe między Unią Europejską a Singapurem i Japonią

Komisja Europejska podjęła pierwszy krok w kierunku zawarcia umów handlowych z Japonią i Singapurem, przedstawiając Radzie Europejskiej ostateczne propozycje w celu ich przyjęcia.

 

Umowa z Japonią jest największym dwustronnym partnerstwem handlowym wynegocjowanym kiedykolwiek przez Unię Europejską - stwierdziły Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA).

 

Zlikwiduje ona ogromną większość ceł, które kosztują firmy unijne eksportujące do Japonii około 1 miliarda euro rocznie, co z kolei mogłoby spowodować wzrost eksportu UE do Japonii o ponad jedną trzecią.


Umowa zawiera zobowiązania do utrzymania otwartego i niedyskryminującego dostępu do międzynarodowych usług morskich, takich jak transport i usługi pomocnicze, a także do portów i usług portowych - powiedział Martin Dorsman, Sekretarz Generalny ECSA.

 

Umowy handlowe i inwestycyjne z Singapurem są pierwszymi ukończonymi dwustronnymi umowami UE z członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Dzięki tym porozumieniom UE poczyniła ważny krok w kierunku ustanowienia wysokich standardów i zasad dla ważnego i szybko rozwijającego się regionu Azji Południowo-Wschodniej.

 

Dzięki porozumieniom z Japonią i Singapurem Europa wysyła silny sygnał światu, aby wspierać sprawiedliwy i regulowany handel – dodał Dorsman.

 

Około 90% światowego handlu towarowego jest przewożona przez międzynarodowy przemysł żeglugowy, a europejscy armatorzy kontrolują 40 proc światowej floty handlowej i świadczą usługi spedycyjne na całym świecie – poinformował Dorsman.

 

Po zatwierdzeniu przez Radę, umowy zostaną przesłane do Parlamentu Europejskiego i mają wejść w życie przed końcem bieżącego mandatu Komisji Europejskiej w 2019 r. Umowa o ochronie inwestycji z Singapurem będzie zgodna z procedurą ratyfikacji również w państwach członkowskich.Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×