22 maja 2019

Cło i Finanse » Cło

DEMETER IV – KAS walczy z nielegalnym obrotem odpadami

DEMETER IV – KAS walczy z nielegalnym obrotem odpadami
Krajowa Administracja Skarbowa uczestniczyła w operacji DEMETER IV, która polegała na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów w obrocie morskim, lotniczym i  lądowym. W operacji, oprócz Polski, wzięły udział 73 państwa.

Zadania o charakterze fiskalnym nie są jedynymi, jakie realizuje Krajowa Administracja Skarbowa. Do ważnych obowiązków KAS należy również ochrona zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin, ochrona środowiska naturalnego oraz ochrona konsumentów.

Jednym z ważniejszych obszarów pozafiskalnych jest obrót odpadami. KAS posiada uprawnienia do kontroli legalności i prawidłowości międzynarodowego przemieszczania odpadów. Służba Celno-Skarbowa działająca w ramach KAS ma możliwość skutecznego zatrzymania odpadów nielegalnie wwożonych na teren Unii Europejskiej.

Operacja DEMETER IV polegała na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów w obrocie morskim, lotniczym i przez przejścia lądowe. Na poziomie krajowym koordynacja działań tej Operacji była prowadzona przez Departament Ceł w Ministerstwie Finansów, w ramach powołanego Krajowego Punktu Kontaktowego Operacji DEMETER IV. W ramach Operacji KAS współdziałała z Policją, Inspekcją Ochrony Środowiska oraz Strażą Graniczną.

Kontrole transgranicznego przemieszczania odpadów odbywały się na drogach publicznych. Funkcjonariusze zatrzymywali do kontroli transporty. Badali ładunek i dokumenty towarzyszące przesyłce. Wykorzystywali skanery, urządzenia wykrywające (licznik Geigera) i psy służbowe.
Funkcjonariusze zintensyfikowali również kontrole ładunków przekraczających granice drogą morską.

W wyniku akcji zatrzymano blisko 1500 ton różnego rodzaju odpadów, głownie komunalnych. Zatrzymania miały miejsce przede wszystkim w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Oprócz odpadów komunalnych zatrzymywano m.in. wraki pojazdów, pocięte części pojazdów, przeterminowane środki ochrony roślin i sproszkowane katalizatory.

KAS kontroluje przemieszczanie odpadów, nie tylko w ramach operacji prowadzonych wspólnie z innymi służbami. W 2017 r. Służba Celno-Skarbowa 82 razy zatrzymywała nielegalnie przewożone odpady, w tym odpady komunalne, zużyte pojazdy, części samochodowe, metale kolorowe, katalizatory, oleje, zużyte akumulatory, żużle, odpady opakowań tworzyw sztucznych – w sumie ok 329 ton.

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×