16 czerwca 2019

Cło i Finanse » Cło

Niebezpieczne odpady samochodowe ujawnione podczas kontroli samochodu

Niebezpieczne odpady samochodowe ujawnione podczas kontroli samochodu
11 sierpnia br. funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy marki Scania przewożący do Polski 5 sztuk odciętych części przednich nadwozi samochodów osobowych z kokpitami oraz silnikami. Kontrolę przeprowadzono w Krajniku Dolnym.

W trakcie oględzin towaru, na podstawie wskazania miernika poziomu oleju silnikowego, ustalono obecność oleju w sprowadzanych silnikach. Zestaw transportowy nie był oznaczony tablicami wymaganymi przy przewozie odpadów.
Kierujący pojazdem nie posiadał również wymaganych dokumentów w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów.

W związku z podejrzeniem nielegalnego przywozu na terytorium RP odpadów  skierowano wniosek o przeprowadzenie oceny towaru do  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wstępna opinia z WIOŚ potwierdza, że mamy do czynienia z odpadem niebezpiecznym z uwagi na obecność w tych częściach płynów eksploatacyjnych i akumulatorów. Natomiast pojazd osobowy z odciętym dachem został przez WIOŚ zaklasyfikowany jako odpad – pojazd zużyty lub nienadający się do użytku. Podkreślić należy, że dla tego pojazdu nie przedstawiono żadnych dokumentów umożliwiających jego rejestrację na terenie Polski.

WIOŚ zalecił zabezpieczenie odpadów w sposób uniemożliwiający ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych.

Na tym etapie sporządzony zostanie wniosek do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w celu uzyskania decyzji dot. dalszych losów odpadów nielegalnie przewożonych w transporcie międzynarodowym.

źr. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×