22 listopada 2019

Cło i Finanse » Cło

Skarb Państwa odzyskał ponad 4 mln złotych z tytułu podatku VAT

Skarb Państwa odzyskał ponad 4 mln złotych z tytułu podatku VAT
Na stratę ponad 4 milionów złotych naraziła Skarb Państwa jedna z zagranicznych firm, zarejestrowana dla celów rozliczenia podatku VAT na terenie Polski. Kontrola podmiotu, prowadzona przez pracowników KAS z Podkarpacia, ujawniła nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatku i doprowadziła do wpłaty zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami.
 
Pracownicy KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu przeprowadzili postępowanie kontrolne w firmie, mającej siedzibę w jednym z państw na terenie UE. Postępowanie to ujawniło nieprawidłowości w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług, związane z obrotem granulatem z tworzyw sztucznych.
 
Kontrolujący ustalili, że firma dla dokonywanych dostaw w ramach tzw. transakcji łańcuchowych, błędnie określiła miejsce opodatkowania transakcji, co w efekcie miało wpływ na zaniżenie należnego podatku VAT. Kontrolowany podmiot zgodził się z ustaleniami organu podatkowego. Firma skorygowała uprzednio złożone deklaracje podatkowe i dokonała wpłaty zaległego podatku wraz z należnymi odsetkami w  kwocie  ponad 4 milionów 350 tysięcy złotych.
 
Łączna kwota wpływów uzyskanych przez podkarpacką KAS (w okresie od 2017r. do  I poł. 2018r.) w wyniku przeprowadzonych  kontroli podatkowych, postępowań kontrolnych i kontroli celno- skarbowych przekroczyła 122 mln złotych.

za KAS w Rzeszowie

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×