24 czerwca 2018

Cło i Finanse » Podatki

Nowy podatek od handlu już 1 lipca

Nowy podatek od handlu już 1 lipca Dzień 13. kwietnia 2016 roku na długo zapamiętają firmy i podmioty biorące udział w konsultacjach rządowych dotyczących nowych założeń podatkowych dla handlu detalicznego. Nowe założenia do projektu ustawy podatkowej zaskakują tym, iż żadne istotne, merytoryczne argumenty ekspertów i przedsiębiorców nie zostały uwzględnione w nowej propozycji rządu, powrotem do progresji oraz wysokością stawek.
Eksperci Retail & eCommerce Institute alarmują: „Nowy podatek oraz planowany zakaz handlu w niedzielę będą zabójcze dla handlu w Polsce, zarówno tego prowadzonego na terenie centrów i ulic handlowych jak i w internecie. Choć nowy podatek ma obowiązywać od 1 lipca2016 roku to nadal nie ma tekstu ustawy ani dokumentu, do którego mogliby odnieść się rzetelnie eksperci i analitycy Instytutu, a przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy dziś muszą zadecydować o losach firm i jej pracowników”, powiedziała Anna Szmeja, prezes Instytutu.


Płatności gotówkowe w polskich firmach

Nowa, rządowa propozycja przewiduje wprowadzenie 3 stawek i progów podatkowych 0,4 % od miesięcznego przychodu między 1,5 mln a 17 mln 0,8 % od miesięcznego przychodu między 17 mln a 170 mln 1,4 % od miesięcznego przychodu przekraczającego 170 mln W założeniach przekazanych uczestnikom spotkania „konsultacyjnego” czytamy następujące: Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej Płatnikami podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów na rzecz konsumentów określonych w propozycji jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sprzedaż przedsiębiorstwom nie będzie uwzględniana w podstawie opodatkowania Kwota wolna od podatku została określona w wysokości 1,5 mln zł miesięcznie, w skali roku 18 mln złotych Podstawę opodatkowania stanowić będzie natomiast osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej nad kwotą wolną od podatku.
Wejście w życie 1 lipca 2016 roku Eksperci Instytutu chcieliby wierzyć, iż nowy projekt ustawy będzie przedmiotem dalszych intensywnych prac, modyfikacji i konsultacji. Jednak dotychczasowe doświadczenia nakazują temu zaprzeczyć. W ciągu najbliższych dni przygotujemy dalsze analizy i ekspertyzy prezentowanych w dniu dzisiejszym założeń podatkowych dla handlu detalicznego.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×