18 sierpnia 2017

Cło i Finanse » Podatki

Od 1 marca zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

Od 1 marca zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnychInterpretacje indywidualne będzie wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.  KIS będzie działać w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. KIS zapewni jednolitą informację podatkową i celną.
1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.


Podatnik nie może być karany za nieprecyzyjne lub niedostosowane prawo

Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.
Tym samym zmienią się również:
Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji
Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała
lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Wzory wniosków o wydanie interpretacji
Nowe wzory zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.

Zasady wnoszenia opłat od wniosków
Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.
Numer konta będzie również dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.
Jednolita informacja podatkowo-celna
KIS przejmie również dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną. Klienci nadal będą korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.
źr. MF

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

Ze względów bezpieczeństwa komentowanie artykułów wymaga potwierdzenia wpisu.
Państwa komentarz będzie wyświetlony po kliknięciu linku wysłanego na wprowadzony adres email.

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×