24 stycznia 2018

Cło i Finanse » Podatki

Od 1 marca zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

Od 1 marca zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnychInterpretacje indywidualne będzie wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.  KIS będzie działać w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. KIS zapewni jednolitą informację podatkową i celną.
1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.


Podatnik nie może być karany za nieprecyzyjne lub niedostosowane prawo

Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.
Tym samym zmienią się również:
Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji
Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała
lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Wzory wniosków o wydanie interpretacji
Nowe wzory zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.
X Polecamy artykuł:
DSV Road w nowej lokalizacji


Zasady wnoszenia opłat od wniosków
Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.
Numer konta będzie również dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.
Jednolita informacja podatkowo-celna
KIS przejmie również dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną. Klienci nadal będą korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.
źr. MF

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×