27 lutego 2020

Cło i Finanse » Podatki

Blokada rachunku oszusta paliwowego w ramach STIR

Blokada rachunku oszusta paliwowego w ramach STIR
Podejrzenie wykorzystywania działalności banków do wyłudzeń skarbowych, powodem blokady rachunków bankowych podmiotu przez Szefa KAS.  Analiza informacji i działania zabezpieczające zostały przeprowadzone przez pracowników i funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

W oparciu o informacje zawarte w STIR pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zidentyfikowali podmiot działający w strukturach międzynarodowej grupy dokonującej obrotu olejem napędowym i jego przeklasyfikowania. Te działania umożliwiały wprowadzanie wyrobów na rynki państw UE jako substytutu oleju napędowego z pominięciem uiszczenia podatku od towarów i usług oraz akcyzy.

W związku z podejrzeniem wykorzystywania działalności banków do wyłudzeń skarbowych, Szef KAS dokonał blokady rachunków bankowych, a Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie podjął kontrolę celno-skarbową i postępowanie przygotowawcze. Zabezpieczone zostały nośniki danych oraz dokumentacja finansowo-księgowa podejrzanego podmiotu w dwóch lokalizacjach, tj. na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Naczelnik urzędu skarbowego wstrzymał zwrot podatku od towarów i usług. Przybliżona łączna kwota nierozliczonego podatku należnego, skutkująca zaniżeniem zobowiązania podatkowego oraz kwota wyłudzonego zwrotu podatku w okresach objętych kontrolą celno-skarbową wynosi około 2,4 mln zł.

Szef KAS oraz Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie współpracują w tej sprawie z administracjami podatkowymi Wielkiej Brytanii, Niemiec i Malty.

Najważniejszym celem STIR jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych i w ten sposób również ograniczenie luki w podatku VAT. Wyłudzeń skarbowych dokonują najczęściej zorganizowane grupy przestępcze. Następuje to głównie poprzez generowanie dokumentów, które nie potwierdzają rzeczywistego przebiegu transakcji (tzw. „puste faktury" lub fikcyjna dostawa wewnątrzwspólnotowa) i ich wykorzystanie w rozliczeniach podatkowych. Transfer środków pieniężnych poprzez rachunki bankowe ma dodatkowo uwiarygodnić ten mechanizm, podczas gdy faktycznym celem tych transakcji jest wyłudzenie podatku w postaci nienależnego zwrotu VAT, co powoduje znaczne straty Skarbu Państwa.
-------
System STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) wprowadzony w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych umożliwia wymianę informacji między sektorem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS).
źr. KAS

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×