19 sierpnia 2017

Cło i Finanse » Ubezpieczenia

Przypadek – wypadek

Przypadek – wypadek Doznałeś obrażeń ciała w wypadku samochodowym? Nie bądź bierny - sprawdź czego możesz się domagać od ubezpieczyciela sprawcy.
Natężenie ruchu samochodowego wciąż rośnie i nic nie wróży, aby tendencja ta miała ulec zmianie. Wzrastająca liczba pojazdów na drogach wiąże się z ryzykiem uczestniczenia w wypadku drogowym. Ofiarą może być każdy z nas. Dramat osób poszkodowanych często nie kończy się na samym zdarzeniu i przykrych wspomnieniach. Powrót do pełni sił nie zawsze jest możliwy, a nieraz wymaga kosztownego, długotrwałego leczenia i rehabilitacji, których koszty mogą przekraczać dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych.
Tymczasem, nierzadko ubezpieczyciel sprawcy wypadku proponuje nam symboliczną kwotę odszkodowania twierdząc, że to wszystko czego możemy się domagać. Czy warto w to uwierzyć i zrezygnować z dalszej walki o odszkodowanie? Odpowiedź brzmi: nie!
Takie postępowanie zakładów ubezpieczeniowych może wynikać z dążenia do ograniczenia swojej odpowiedzialności finansowej. Tym bardziej, że wiele osób otrzymując niezadowalającą decyzję ubezpieczyciela, godzi się z losem i nie podejmuje żadnych dalszych działań.

Czego może żądać osoba poszkodowana?
Po 1 - odszkodowanie
W przypadku odszkodowania to nie ubezpieczyciel decyduje o jego wysokości. Decydujące znaczenie ma rozmiar kosztów powstałych w związku z doznanymi obrażeniami. Wprawdzie zakład ubezpieczeń w toku prowadzonego postępowania tzw. „likwidacyjnego” ustala ogół poniesionych przez nas wydatków, po czym wydaje odpowiednią decyzję, jednak decyzja ta nie jest dla nas ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie. Zawsze możemy się od niej odwołać lub wystąpić przeciwko ubezpieczycielowi na drogę postępowania sądowego, w którym to sąd rozstrzygnie o wysokości należnego odszkodowania.
Istotny jest także fakt, że w praktyce nie ma ograniczenia co do rodzaju poniesionych kosztów, wobec którego zwrot jednych byłby konieczny, a innych nie. Jest tak, ponieważ obowiązkiem naprawienia szkody objęte są wszelkie uzasadnione koszty wynikłe z powodu uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia. W grę wchodzą zatem nie tylko koszty leków czy zabiegów ale także przejazdów, transportu, odwiedzin bliskich, koszty specjalnego odżywiania bądź pielęgnacji.

Po 2 – renta
Ważne jest także to, że poszkodowany może domagać się odpowiedniej renty pod warunkiem, że w skutek wypadku:
1) utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo
2) zwiększyły się jego potrzeby lub
3) zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość - co dotyczy szczególnie osób młodych lub uczących się.
Generalnie, renta taka ma na celu wyrównanie stanu po wypadku, z pewnym teoretycznym stanem, który istniałby gdyby do zdarzenia nie doszło.

Po 3 – zadośćuczynienie
Nie zapominajmy także o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia. O ile, zarówno jednorazowe odszkodowanie jak i renta służą kompensacji ogółu negatywnych skutków powstałych w sferze majątkowej poszkodowanego, o tyle zadośćuczynienie ma zupełnie inną naturę. Jest to pewnego rodzaju kompensacja doznanej krzywdy. Najogólniej rzecz ujmując krzywdą jest całokształt cierpień psychicznych, których poszkodowany doznał w związku z wypadkiem i jego następstwami.

Jak widać prawo daje nam odpowiednie narzędzia, jednak dopiero właściwe posługiwanie się nimi przyniesie spodziewany efekt. Dlatego też, nieoceniona będzie pomoc profesjonalnego pełnomocnika posiadającego bogate doświadczenie w sprawach ubezpieczeniowych.
Jacek Sankowski
aplikant adwokacki w kancelarii prawnej TransLawyers Widuch i Wspólnicy sp. k.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

Ze względów bezpieczeństwa komentowanie artykułów wymaga potwierdzenia wpisu.
Państwa komentarz będzie wyświetlony po kliknięciu linku wysłanego na wprowadzony adres email.

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×