18 lutego 2020

Informator TSL » Definicje pojęć spedycyjnych

Bill of Exchange

Oznacza weksel trasowany - stanowi papier wartościowy, którego wystawca zwany trasantem, poleca innej osobie zwanej trasatem zapłacić w oznaczonym terminie, należną sumę pieniężną na rzecz lub na zlecenie wymienionej w wekslu osoby, zwanej remitentem. W handlu zagranicznym weksel trasowany wystawia sprzedający (eksporter), który poleca kupującemu (importerowi) zapłatę określonej sumy. Weksel ten zwany jest również "tratą" (draft) lub "wekslem ciągnionym" - czyli "eksporter ciągnie weksel na importera".


Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×