22 lutego 2020

Informator TSL » Incoterms

Incoterms 2010 - zmiany i nowe reguły

Incoterms 2010 - zmiany i nowe reguły
Powstała nowa wersja Incoterms (międzynarodowe reguły handlu/warunki sprzedaży), która ma lepiej odpowiadać realiom obecnego handlu. Incoterms 2010 zostały opublikowane we wrześniu zeszłego roku i weszły w życie 1 stycznia 2011 roku.

Unia Celna Rosji, Białorusi, Kazachstanu i dostęp na te rynki
W Incoterms 2010 występują tylko dwie kategorie zamiast czterech:
- odnoszące się do wszystkich rodzajów transportu (CIP, CPT, DAP, DAT, DDP, EXW, FCA)
- odnoszące się wyłącznie do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego (CFR, CIF, FAS, FOB)

Usunięto 4 dotychczasowe reguły (DAF, DES, DEQ, DDU) i wprowadzono dwie nowe (DAP, DAT).

Nowe reguły to:
DAT (Delivered at Terminal) – dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu i jego rozładunek). DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ.
DAP (Delivered at Place) – dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast jego rozładunek jest w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES i DDU.

Zarówno DAT jak i DAP odnoszą się do wszystkich środków transportu i szczególnie nadają się do przesyłek kontenerowych.

Kwestia cła została pominięta celowo ponieważ Incoterms 2010 odnoszą się zarówno do handlu międzynarodowego jak i krajowego.

Inne zmiany:
Incoterms 2010 precyzyjniej określają, kto ponosi koszty rozładunku w miejscu przeznaczenia w przypadku, kiedy sprzedający płaci za przewóz. Pomoże to uniknąć niefortunnej sytuacji, kiedy mimo wkalkulowania kosztów rozładunku do ceny sprzedaży, kupujący jest czasem obciążany tymi kosztami przez port lub terminal i w rezultacie płaci dwa razy.

Zmiany technologiczne pociągają za sobą zmiany w praktyce handlowej. Według Incoterms 2010, tradycyjne (na papierze) dokumenty handlowe mogą być zastąpione zapisem czy procedurą elektroniczną, jeśli strony kontraktowe na to się zgodziły lub tam, gdzie elektroniczny format jest ogólnie przyjęty.
Sytuacje, kiedy wysłany towar może być odsprzedany (nawet kilkakrotnie) zanim dotrze do miejsca przeznaczenia, również zostały uwzględnione. W transakcjach FCA, FAS, FOB, CFR, CIP i CIF sprzedający będzie mógł zawrzeć umowę przewozu i ponieść jego koszty.
Co przeszkadza spedytorom?
Wprowadzono także zmiany odnoszące się do ubezpieczeń i zabezpieczenia towaru.
Wszystkie Incoterms są szczegółowo wyjaśnione włącznie z zaleceniami, w jakich okolicznościach dana formuła powinna (albo nie powinna) być stosowana.

Tak jak poprzednie wersje, Incoterms 2010 muszą być elementem umowy między sprzedającym a kupującym, aby stały się wiążące. Należy jednak pamiętać, że ustalenia i prawa rządzące umową handlową mają pierwszeństwo przed Incoterms. Incoterms 2010 nie dotyczą opisu towarów, cen i warunków płatności, transferu praw własności, gwarancji i innych zobowiązań, własności intelektualnej ani przepisów prawnych.
bin/za: hellmann

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×