23 lutego 2020

Informator TSL » Incoterms

CFR - Cost nad Freight (to a named port of destination)

CFR - Cost nad Freight (to a named port of destination)
CFR - Cost nad Freight (to a named port of destination) - koszt i fracht (do oznaczonego portu przeznaczenia) np. CFR Gdynia - zastosowanie przy transporcie morskim i śródlądowym. Sprzedający ma gestię transportową, do jego obowiązków należy zawarcie umowy przewozu towaru do określonego portu przeznaczenia, pokrycie kosztów frachtu, w tym kosztów załadunku na statek, oraz wszystkich innych przeładunków, jeśli takie występują podczas przewozu. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar na statek w porcie załadunku. Przejęcie ryzyka uszkodzenia i utraty towaru przez kupującego odbywa się w momencie przekroczenia przez towar linii nadburcia statku w porcie załadunku. Kupujący sam musi zatem ponieść koszty ubezpieczenia towaru, a sprzedający koszty załadunku na statek i koszty frachtu do punktu przeznaczenia.
Płaci sprzedający

płaci kupujący

ryzyko sprzedawcy

ryzyko kupującego

formalności celne - sprzedawca

formalności celne - kupujący

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×