23 lutego 2020

Informator TSL » Incoterms

CPT - Carriage paid to... (a named place of destiantion)

CPT -  Carriage paid to... (a named place of destiantion)
CPT - Carriage paid to... (a named place of destiantion) - przewoźne opłacone do... (oznaczone miejsce przeznaczenia), np. CPT Bydgoszcz - zastosowanie przy wszystkich rodzajach transportu. Sprzedający ma obowiązek zawarcia umowy o przewóz do określonego punktu przeznaczenia wyznaczonego przez kupującego. Sprzedający ponosi wszystkie koszty przewozu, jest zobowiązany do dostarczenia towaru przewoźnikowi. Jeśli jest ich kilku, to pierwszemu z nich. Kupujący przejmuje koszty ryzyka uszkodzenia czy utraty towaru po przekazaniu przesyłki przewoźnikowi lub pierwszemu przewoźnikowi (jeśli jest ich kilku).
Płaci sprzedający

płaci kupujący

ryzyko sprzedawcy

ryzyko kupującego

formalności celne - sprzedawca

formalności celne - kupujący

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×