23 lutego 2020

Informator TSL » Incoterms

DAF - Delivered at frontier (to a named place)

DAF -  Delivered at frontier (to a named place)
DAF - Delivered at frontier (to a named place) - dostarczone na granicę (do oznaczonego miejsca) np. DAF Świecko - zastosowanie przy wszystkich rodzajach transportu. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar do dyspozycji kupującego do określonego punktu na granicy, który wyznacza kupujący (ale przed granicą kraju sąsiedniego). Sprzedający ponosi związane z tym koszty, jak też koszty ryzyka uszkodzenia i utraty towaru oraz koszty odprawy celnej eksportowej (jeżeli jest wymagana) . Kupujący może ponosić koszty wyładunku towaru ze środka transportu na granicy. Dalsza odpowiedzialność za towar i gestia transportowa przechodzą w ręce kupującego.
Płaci sprzedający

płaci kupujący

ryzyko sprzedawcy

ryzyko kupującego

formalności celne - sprzedawca

formalności celne - kupujący

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×