23 lutego 2020

Informator TSL » Incoterms

DEQ - Delivered ex quay (to a named port of destination)

DEQ -  Delivered ex quay (to a named port of destination)
DEQ - Delivered ex quay (to a named port of destination) - dostarczone na nabrzeże (w oznaczonym porcie przeznaczenia), np. DEQ Hamburg - zastosowanie przy transporcie morskim i śródlądowym. Sprzedający ma obowiązek przekazać towar do dyspozycji kupującemu na określonym nabrzeżu w porcie przeznaczenia. Nie dokonuje również odprawy celnej importowej (jeżeli jest wymagana). Ten obowiązek należy do kupującego.
Płaci sprzedający

płaci kupujący

ryzyko sprzedawcy

ryzyko kupującego

formalności celne - sprzedawca

formalności celne - kupujący

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×