22 lutego 2020

Informator TSL » Incoterms

DES - Delivered Ex Ship (to a named port of destiantion)

DES -  Delivered Ex Ship (to a named port of destiantion)
DES - Delivered Ex Ship (to a named port of destiantion) - dostarczone na statku (do oznaczonego portu przeznaczenia), np. DES Świnoujście - zastosowanie przy transporcie morskim i śródlądowym Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia do dyspozycji kupującemu towaru w określonym punkcie w porcie przeznaczenia na statku. Sprzedający ponosi koszty załadunku towaru na statek, koszty frachtu i ubezpieczenia towaru, aż do momentu dotarcia statku do portu przeznaczenia w punkcie umożliwiającym wyładunek towaru. Dalej kupujący ponosi koszty wyładunku i koszty ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru oraz sam dokonuje odprawy celnej importowej.
Płaci sprzedający

płaci kupujący

ryzyko sprzedawcy

ryzyko kupującego

formalności celne - sprzedawca

formalności celne - kupujący

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×