20 sierpnia 2017

Konfitury » Ludzie, pasje i ich opowieści

Kobiety w branży TSL

Kobiety w branży TSL Branża TSL wydaje się być środowiskiem typowo męskim. Przykład PKS Gdańsk-Oliwa SA tymczasem zaprzecza tej tezie – gdyż 55,5% wszystkich pracowników to kobiety. Dodajmy dodatkowo, że stanowią one 44,4% kadry menadżerskiej firmy. Taka struktura nie jest w przedsiębiorstwie nową sytuacją a wynika z kultury organizacji, ponieważ już od samego początku funkcjonowania przedsiębiorstwa Panie znalazły dla siebie miejsce, nawet za kółkiem firmowej floty.
Europejski sektor transportu poprzez uwarunkowania wywodzące się z tradycji, został zdominowany przez mężczyzn we wszystkich gałęziach, poczynając od transportu drogowego a na kosmicznym kończąc. Taka sytuacja wynika przede wszystkim z faktu, iż politykę transportową opracowują zwykle mężczyźni, którzy patrzą na świat przez pryzmat swojego stylu życia.


Mężczyźni wydają w internecie blisko 60% więcej niż kobiety

Nie ulega wątpliwości, że sektor jest zdominowany przez mężczyzn i w związku z tym jest przystosowany do pracowników płci męskiej. Niestety, w Unii Europejskiej brak też działań na rzecz uwzględnienia aspektu płci. Widać jednak pewne zmiany… Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny  zwrócił uwagę na pewne aspekty świadczące o podążaniu polityki w dobrym kierunku.
Między innymi urząd komisarza UE odpowiedzialnego za transport sprawuje Violeta Bulc; oraz przeprowadzenie badań udowadniających, że większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych, przynosi przedsiębiorstwom znaczące korzyści. Podkreśla się, że kobiety w procesach decyzyjnych wprowadzają innowacyjność i opracowują nowe koncepcje na rynku.Raport Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaleca Komisji Europejskiej zbieranie danych i analizę statystyczną uwzgledniającą podział ze względu na płeć w zakresie:
  • wytycznych i doradztwa w ramach szkolnictwa średniego i wyższego;
  • kwalifikacji i szkoleń, w tym szkolnictwa średniego i wyższego;
  • poziomów wynagrodzeń;
  • możliwościach rozwoju kariery i przeszkód w tym zakresie;
  • godzenia życia zawodowego z prywatnym;
  • zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy;
  • kultury pracy, w tym podział na role przypisywane płci;
  • udziału kobiet w polityce i podejmowaniu decyzji, w tym ich poziom zaangażowania w zarządy spółek;
  • przeznaczanie zasobów dla kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą.

W raporcie opublikowanym przez Komisję Europejską (o nazwie: „II wydanie tabeli wyników UE w transporcie”) pokazana jest zmienna ilości kobiet zatrudnionych w sektorze transportu w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Według raportu Polska uplasowała się nieco poniżej średniej UE.

Analizując odsetek kobiet zatrudnionych w sektorze transportu i magazynowania w stosunku do ogółu zatrudnionych w transporcie najlepszymi wynikami mogą poszczycić się: Cypr (32%), Estonia (28%), Litwa (28%), Czechy (28%), Węgry (26%), Francja (26%),  Niechlubne najgorsze pozycje osiągnęły następujące państwa: Luksemburg (15%), Grecja (16%), Słowenia (16%), Rosja (17%), Belgia (18%), Hiszpania (18%), Portugalia (20%).  Polska uplasowała się na 18 miejscu w Unii Europejskiej, z wynikiem 21%. Dodajmy, że jest to osiem pozycji poniżej średniej europejskiej.


Jednak, jak podaje Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w ostatnich dekadach udział kobiet na europejskim rynku pracy zwiększył się we wszystkich segmentach. Choć pozytywna tendencja jest utrzymywana, sektor transportu wciąż w dużym stopniu nie jest przyjaznym otoczeniem dla pracujących kobiet. Branża w dalszym ciągu jest zdeterminowana przez mężczyzn, którzy wykonują pracę jako kierowcy, piloci, technicy oraz pracownicy fizyczni. Natomiast kobiety są zatrudnione głównie na stanowiskach związanych z usługami i administracją. A widok kobiety za kierownicą samochodu ciężarowego dzisiaj również stanowi dość niecodzienny widok. W krajach wysokorozwiniętych kobiety pracujące w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego stanowią 1% - 5%  wszystkich kierowców.
Należy zauważyć, że płeć piękna jest zatrudniona głównie na stanowiskach związanych z nowymi łańcuchami dostaw oraz w przedsiębiorstwach logistycznych.
Warto nadmienić, że nowe technologie umożliwiają obecnie zarówno kobietom jak i mężczyznom pracę na takich samych stanowiskach, ponieważ niwelują wymaganie odnoszące się do tężyzny fizycznej.
Statystyki pokazują też nadal wyraźne różnice związane z poziomem płac mężczyzn i kobiet  Mężczyźni dominują na stanowiskach wyżej opłacanych: technicznych/kierowniczych. Natomiast kobiety zatrudniane są w działach administracji i obsługi klienta, gdzie zarabiają odpowiednio mniej. Ponadto, zauważalne są też różnice związane z czasem pracy. Mężczyźni przepracowują więcej godzin dziennie, podczas gdy kobiety często wybierają pracę w elastycznych systemach godzinowych, co w efekcie doprowadza do sytuacji, w której sektor transportu oferuje lepsze perspektywy rozwoju kariery mężczyznom.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zachęca przedsiębiorstwa do dzielenia się statystykami dotyczących aspektu płcy w ramach ich odpowiedzialności społecznej, a także do zaangażowania w propagowanie pracy kobiet w sektorze transportu. Co ma przyczynić się do stworzenia obrazu tego sektora, jako sektora preferowanego przez wszystkich bez względu na płeć.

PKS Gdańsk-Oliwa SA zatrudnia obecnie 55,5% kobiet. Dodajmy, że stanowią one 44,4% kadry menadżerskiej firmy.
Z ciekawostek, warto nadmienić, co nie zdarza się często, że w latach 1953-1979 na stanowisku kierowcy zatrudniona była kobieta - Pani Zofia Pułka.
Pani Zofia na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego przepracowała przeszło 26 lat, godząc pracę z życiem rodzinnym i wychowując dwójkę synów. 
Urodzona w 1919 roku, z zawodu Kierowcą kategorii C, w 1969 roku odznaczona srebrną odznaką Wzorowego kierowcy. Honorowa odznaka okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej była zaszczytnym wyróżnieniem oraz wyrazem uznania dla wzorowej zawodowej i społecznej postawy kierowców pojazdów samochodowych oraz motorniczych tramwajów.

oprac PKS Gdańsk - Oliwa
Na podstawie:
TEN/573 Kobiety a transport; Bruksela, 1 lipca 2015 r. „Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: w sprawie: „Kobiety a transport”
II wydanie tzw. tabeli wyników UE w dziedzinie transportu, Komisji Europejskiej

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

Ze względów bezpieczeństwa komentowanie artykułów wymaga potwierdzenia wpisu.
Państwa komentarz będzie wyświetlony po kliknięciu linku wysłanego na wprowadzony adres email.


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×