23 stycznia 2019

Konfitury » Ludzie, pasje i ich opowieści

Sukces w biznesie to przede wszystkim ludzie!

Sukces w biznesie to przede wszystkim ludzie!

O kwestiach HR w firmach branży TSL z ekspertem od zarządzania zasobami ludzkimi, Martą Kazana rozmawia portal Spedycje.pl  

Branża TSL podobnie jak i inne sektory polskiej gospodarki coraz większą uwagę przywiązuje do działań z zakresu HR. Czy to chwilowy trend, moda, czy faktyczna konieczność, bez której trudno mówić o sukcesie w biznesie?

Marta Kazana, ekspert HR* : Zasoby ludzkie (human resources) to faktycznie jeden z najistotniejszych czynników bezpośrednio wpływających na jakość firmy, świadczonych przez nią usług, a więc i końcowy sukces biznesowy. Przez wiele lat obszar zarządzania zasobami ludzkimi bywał w branży TSL niedoceniany, większą uwagę przykładano do kwestii księgowych, technologicznych, finansowych. Jak bardzo błędne było to myślenie pokazuje wiele przykładów firm, które poniosły spektakularne porażki, w dużej mierze dlatego właśnie, że kwestie związane z problematyka HRową traktowały jako trzeciorzędne.

Kwestie HR wpływają na końcowy sukces firm w tej branży?

Absolutnie tak! Funkcja personalna w firmie staje się źródłem budowania przewagi konkurencyjnej. Wiele działań z zakresu HR ma bezpośrednie przełożenie na wzrost przychodów bądź redukcję kosztów operacyjnych. Jest jednak warunek wstępny: funkcja HR musi być wysoko pozycjonowana w organizacji, a zarząd musi mieć pełne przekonanie, że ma ona sens.

Rozumiem, że nie we wszystkich firmach tak jest?

Kwestie, dotyczące tzw. twardego HR-u, przyjmowane są w firmach branzy TSL jako oczywisty, obligatoryjny warunek sprawnego i efektywnego funkcjonowania organizacji. Nie sposób ominąć bez konsekwencji, choć takie próby były w polskich realiach podejmowane wielokrotnie - i pewnie nadal bywają - kwestii przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych czy też podatkowych.  

Zupełnie odmiennie wygląda kwestia tzw. miękkich zagadnień HR-owych. W przypadku spółek zagranicznych, mających swoje przedstawicielstwa w Polsce, kwestie personalne często są realizacją standardów przyjętych dla wszystkich oddziałów na świecie. Oczywiście, ważne są tu pewne modyfikacje, mające na celu dostosowanie ogólnej polityki personalnej do kultury danego kraju. Polskie firmy najczęściej tworzą własne standardy.

Mogą one być różne - zależnie od organizacji. Zasadnicze pytanie, jakie się pojawia, dotyczy tego, czy HR odpowiada na biznesowe cele organizacji, czy jest wspierający dla realizacji tych celów. Dobrym przykładem zmiany podejścia do funkcji personalnej w Polsce jest pojawienie się w wielu organizacjach stanowisk Bussiness HR Partnerów jako ekspertów w dziedzinie personalnej, mających wspierać  managerów w zakresie zarządzania personelem – w tle pozostaje oczywiście aspekt efektywnościowy i odpowiedź na pytanie czy zarobimy na tym pieniądze. HR Bussiness Partner to  wewnętrzny dostawca usług dla biznesu. Oczekuje się od niego rzetelnej wiedzy eksperta i szybkiego reagowania na pojawiające się sytuacje – realizacja tych zadań musi opierać się na partnerskich relacjach z managerami i szczególnym ich wspieraniu w procesie zmian. I właśnie coraz więcej firm branży dostrzega korzyść w tym, aby taki HR Business Partner pojawił się w organizacji, jako wartościowy partner dla kadry zarządzającej.

Jakie jest największe wyzwania działu HR w firmach naszej branży?

Najważniejszym zadaniem działu HR jest nieustanne myślenie o głównym i najważniejszym elemencie organizacji - czyli o ludziach, w kontekście działań strategicznych firmy. Ważne jest nie tylko to, aby zatrudnić tych najlepszych na odpowiednich stanowiskach i zapewnić im odpowiednie warunki do pracy. Równie istotne jest pracowanie nad projektami doskonalącymi przedsiębiorstwo, czyniąc z niego poważną konkurencję na rynku. Można to osiągnąć na wiele sposobów. Przede wszystkim, trzeba znać „teren”, na którym się pracuje. Pewną wiedzę na temat firmy posiadają wszyscy (bez wyjątku) pracownicy, a także klienci, dostawcy itd. Uwzględnienie ich zdania w pracy nad zmianami jest koniecznością.

Ludzie tworzący kadrę HR powinni być kreatywni, dynamiczni, elastyczni, asertywni, otwarci na zmiany, a przy tym sumienni, staranni, obowiązkowi i niezwykle zaangażowani w to, co robią. Na ich barkach bowiem spoczywa odpowiedzialność za sprawnie działającą firmę. Dobry zespół HR to prawdziwy skarb i mocna podstawa dla każdej firmy. HR- owcy to ludzie wszechstronni, mający bardzo wiele zadań do wykonania. Pod ich czujnym okiem znajduje się nie tylko firma, ale i wszystko to, co z nią związane. Oni opracowują coraz to nowsze i skuteczniejsze metody rekrutacji pracowników, szkolą, zarządzają, motywują, zwalniają, bezustannie czuwają i udoskonalają to, co jeszcze można ulepszyć. Dzięki tym wszystkim umiejętnościom, są perfekcyjnie przygotowani do rywalizacji z konkurencyjnymi organizacjami. Dział HR jest bardzo ważnym elementem firmy, inspirującym do dalszego działania i dostarczającym niezbędnych do tego narzędzi. Dlatego też bez kokieterii można stwierdzić, że dobrze wyszkolony pracownik HR jest potrzebny w każdej firmie, która chce się doskonalić.

Czy można więc udzielić jakieś krótkiej ale skutecznej rady managerom firm TSL w zakresie polityki HR?

Sprawny dział HR to miejsce i ludzie, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Dzisiejsze działy HR to już zupełnie inne komórki niż te tworzone jeszcze dekadę temu w celu realizacji polityki personalnej obejmującej kadry i płace. Dzisiejszy dział HR chce mądrze rekrutować najlepszych pracowników,  a później rozwijać ich,  motywować, i zatrzymywać u siebie  na dłużej.  Aby tak się stało potrzeba nie tylko dużego zaangażowania, ale też znajomości podstawowych mechanizmów z zakresu psychologii i socjologii, które rządzą ludźmi i relacjami między nimi. Manager HR to ktoś, kto dba w firmie o rozwój kompetencyjny jej pracowników. A chyba wszyscy zgodzimy się, że bez dobrej motywacji, kompetencji i kwalifikacji żaden pracownik nie będzie wartościowym zasobem firmy. Nie znam przypadku, w którym organizacja bez wartościowych pracowników odniosłaby jakikolwiek sukces na rynku. Ludzie w każdej firmie to fundament jej biznesowej aktywności i końcowego, bez względu na branżę czy specyfikę prowadzonej działalności.

Dziękuję za rozmowę.

* Marta Kazana, ekspert HR oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Od kilkunastu lat, jako top manager realizuje projekty związane z rozwojem kompetencyjnym kadry, dla wielu uznanych firm i międzynarodowych organizacji.Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×