28 lipca 2017

Konfitury » Serwis wakacyjny

Będzie więcej miejskich stref ekologicznych w Niemczech

Będzie więcej miejskich stref ekologicznych w Niemczech Unia Europejska ochronę środowiska (wody, powietrza, gleby) traktuje jako jeden z podstawowych celów dla jakich została powołana. Stąd jedną z ramowych dyrektyw Rady UE na podstawie której określa się możliwości poprawy jakości powietrza jest dyrektywa już z 1999/30/EC dotycząca ochrony ekosystemów, dająca podstawę tworzenia m.in. stref ekologicznych.
W Niemczech została ona zaimplementowana do prawodawstwa krajowego w 2002r. Wymusza ona coraz to większą odpowiedzialność i intensywność działań i to na różnych szczeblach administracji państwowej, samorządowej, w jednostkach naukowo – badawczych, jak i w przemyśle.


"Zielone strefy" w niemieckich miastach
Przyjęte w prawie krajowym (związkowym) rozwiązania ogólnoeuropejskie dotyczące pomiarów przekroczenia ustanowionych wartości granicznych emisji (śr. 50 mg pyłu/1 m3 w ciągu 35 dni) nakładają na kompetentne urzędy do podjęcia działań, choćby poprzez tworzenie w aglomeracjach miejskich ekologicznych stref ochronnych. Dlatego od 1 stycznia 2008r. rozpoczęto tworzenie miejskich stref ekologicznych. W styczniu 2010r. objęła aż 42 gmin. Tylko w Północnej Nadrenii – Westfalii znajdzie się 14 poszerzonych stref ekologicznych.
W tym roku i następnych latach przewiduje się utworzenie kolejnych stref ekologicznych (np. w Bonn, Münster i Osnabrück), co obrazuje poniższy rysunek. Przyczyni się do ograniczenia emisji cząstek rakotwórczych obecnych w spalinach, a w drugiej kolejności do redukcji stężenia tlenków węgla w powietrzu.
Strefy ekologiczne w Niemczech (rodzaje nalepek, data ich obowiązywania)

Na drogach dojazdowych do miast i gmin z utworzonymi strefami ekologicznymi pojawiły się nowe znaki drogowe, nakazujące/zakazujące poruszania się pojazdów w strefie ekologicznej tzn. z jakim oznaczeniem (nalepką ekologiczną) dany pojazd może wjechać do strefy ekologicznej.
Obszary szczególnie zagrożone pyłem oznaczone są znakiem dodatkowym znakiem drogowym (biały kwadrat z czerwonym kręgiem, w środku napis „UMWELT” –środowisko, pod spodem „ZONE” – strefa (generalnie, z wyłączeniem m.in. pojazdów pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, motocykli).
Obok oznaczenie, które pojazdy i z jakimi kolorami nalepek mogą („frei”) wjeżdżać do danej strefy ekologicznej. ⇒

Koniec obowiązywania strefy ekologicznej ⇔oznaczony jest tym znakiem drogowym.


Wybierasz się do Niemiec?...

Akcja wprowadzenia nalepek dokumentujących poziom zanieczyszczeń spalin ma na celu poprawę czystości powietrza w miastach poprzez eliminację mikrocząsteczek zawartych w wyziewach starszych roczników pojazdów - bez katalizatorów i filtrów. Pojazdy klasyfikowane są na trzy klasy na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego i otrzymują odpowiednio zieloną, żółtą lub czerwoną nalepkę.

Samochody z silnikiem wysokoprężnym i benzynowym według klas szkodliwości dla środowiska

Grupa emisji substancji szkodliwych

1
2
3
4
nalepka
nie przysługuje
czerwona
żółta
zielona

wymagania dla pojazdów z silnikiem diesla

norma czystości  spalin klasa Euro1 i starszych

klasa Euro 2 lub Euro 1 + dodatkowo wyposażonych w filtr cząsteczek stałych (sadzy)

klasa Euro 3 lub Euro 2 + dodatkowo wyposażonych w filtr cząsteczek stałych (sadzy)

klasa Euro 4 lub Euro 3 + dodatkowo wyposażonych w filtr cząsteczek stałych (sadzy)

wymagania dla pojazdów z silnikiem benzynowym

bez katalizatora
 
 

klasa Euro 1 i wyższe – pojazdy z katalizatorem


Jeśli dany pojazd spełnia normy emisji pyłów, oznaczone przyklejoną w prawym rogu przedniej szyby nalepką (o kolorze: czerwonym, lub żółtym, lub zielonym – z numerem 2, 3, 4) i wpisanym numerem rejestracyjnym będzie mógł bez przeszkód wjechać do strefy ekologicznej.

W innym przypadku należy zaparkować pojazd na przedmieściach miasta i udać się do obszaru strefy ekologicznej środkiem komunikacji miejskiej. Niedostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów, czyli wjazd do strefy bez odpowiedniej nalepki bądź specjalnego pozwolenia karane jest mandatem (w wysokości 40 euro + jeden punkt karny, zgłoszony w rejestrze wykroczeń drogowych we Flensburgu).
Samochody-weterani, ale nie zarejestrowane jako Oldtimery, nalepek nie otrzymują w ogóle i mają zakaz wjazdu do centrum miast.

Nalepka dotyczy, więc wszystkich pojazdów, tj. krajowych i zagranicznych, wykorzystywanych również w działalności gospodarczej, turystycznej, kosztuje od 5 do 10 euro i jest dostępna w autoryzowanych warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych TÜV i DEKRA, Wydziałach Komunikacji (Kfz – Zullassungstelle), placówkach związków motorowych, wybranych stacjach benzynowych, urzędach meldunkowych, itp.. Zakupić można ją po przedłożeniu kopii dowodu rejestracyjnego (przetłumaczonej na j. niemiecki).

Niektóre z miast, które wprowadziły już wcześniej strefy ekologiczne, jak np. Berlin i Hanower regulacje w tym zakresie zaostrzają od 1 stycznia 2010r., tzn. do centrum miasta będą mogły wjechać jedynie pojazdy z nalepką zieloną. Władze kolońskie zabraniają wjazdu pojazdów z czerwoną nalepką.
Na podstawie informacji Niemieckiego Związku Przemysłu Samochodowego w niektórych miastach ze strefą ekologiczną pojazdy sfery gospodarczej i turystycznej oraz mieszkańców posiadają wolny wjazd, w innych jest to zabronione.
Opłaty za wydanie pozwoleń specjalnych wahają się w granicach 5 euro (wykorzystanie okresu przejściowego), 15 euro (np. wyjątkowe pozwolenie dla mieszkańców strefy) i 75 euro (np. za pracochłonne badanie sam. ciężarowego).
Pełne opracowanie na stronie WPHI KG RP Kolonia

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

Ze względów bezpieczeństwa komentowanie artykułów wymaga potwierdzenia wpisu.
Państwa komentarz będzie wyświetlony po kliknięciu linku wysłanego na wprowadzony adres email.

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×