24 maja 2018

Konfitury » Serwis wakacyjny

Będzie więcej miejskich stref ekologicznych w Niemczech

Będzie więcej miejskich stref ekologicznych w Niemczech Unia Europejska ochronę środowiska (wody, powietrza, gleby) traktuje jako jeden z podstawowych celów dla jakich została powołana. Stąd jedną z ramowych dyrektyw Rady UE na podstawie której określa się możliwości poprawy jakości powietrza jest dyrektywa już z 1999/30/EC dotycząca ochrony ekosystemów, dająca podstawę tworzenia m.in. stref ekologicznych.
W Niemczech została ona zaimplementowana do prawodawstwa krajowego w 2002r. Wymusza ona coraz to większą odpowiedzialność i intensywność działań i to na różnych szczeblach administracji państwowej, samorządowej, w jednostkach naukowo – badawczych, jak i w przemyśle.


"Zielone strefy" w niemieckich miastach
Przyjęte w prawie krajowym (związkowym) rozwiązania ogólnoeuropejskie dotyczące pomiarów przekroczenia ustanowionych wartości granicznych emisji (śr. 50 mg pyłu/1 m3 w ciągu 35 dni) nakładają na kompetentne urzędy do podjęcia działań, choćby poprzez tworzenie w aglomeracjach miejskich ekologicznych stref ochronnych. Dlatego od 1 stycznia 2008r. rozpoczęto tworzenie miejskich stref ekologicznych. W styczniu 2010r. objęła aż 42 gmin. Tylko w Północnej Nadrenii – Westfalii znajdzie się 14 poszerzonych stref ekologicznych.
W tym roku i następnych latach przewiduje się utworzenie kolejnych stref ekologicznych (np. w Bonn, Münster i Osnabrück), co obrazuje poniższy rysunek. Przyczyni się do ograniczenia emisji cząstek rakotwórczych obecnych w spalinach, a w drugiej kolejności do redukcji stężenia tlenków węgla w powietrzu.
Strefy ekologiczne w Niemczech (rodzaje nalepek, data ich obowiązywania)

Na drogach dojazdowych do miast i gmin z utworzonymi strefami ekologicznymi pojawiły się nowe znaki drogowe, nakazujące/zakazujące poruszania się pojazdów w strefie ekologicznej tzn. z jakim oznaczeniem (nalepką ekologiczną) dany pojazd może wjechać do strefy ekologicznej.
Obszary szczególnie zagrożone pyłem oznaczone są znakiem dodatkowym znakiem drogowym (biały kwadrat z czerwonym kręgiem, w środku napis „UMWELT” –środowisko, pod spodem „ZONE” – strefa (generalnie, z wyłączeniem m.in. pojazdów pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, motocykli).
Obok oznaczenie, które pojazdy i z jakimi kolorami nalepek mogą („frei”) wjeżdżać do danej strefy ekologicznej. ⇒

Koniec obowiązywania strefy ekologicznej ⇔oznaczony jest tym znakiem drogowym.


Wybierasz się do Niemiec?...

Akcja wprowadzenia nalepek dokumentujących poziom zanieczyszczeń spalin ma na celu poprawę czystości powietrza w miastach poprzez eliminację mikrocząsteczek zawartych w wyziewach starszych roczników pojazdów - bez katalizatorów i filtrów. Pojazdy klasyfikowane są na trzy klasy na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego i otrzymują odpowiednio zieloną, żółtą lub czerwoną nalepkę.

Samochody z silnikiem wysokoprężnym i benzynowym według klas szkodliwości dla środowiska

Grupa emisji substancji szkodliwych

1
2
3
4
nalepka
nie przysługuje
czerwona
żółta
zielona

wymagania dla pojazdów z silnikiem diesla

norma czystości  spalin klasa Euro1 i starszych

klasa Euro 2 lub Euro 1 + dodatkowo wyposażonych w filtr cząsteczek stałych (sadzy)

klasa Euro 3 lub Euro 2 + dodatkowo wyposażonych w filtr cząsteczek stałych (sadzy)

klasa Euro 4 lub Euro 3 + dodatkowo wyposażonych w filtr cząsteczek stałych (sadzy)

wymagania dla pojazdów z silnikiem benzynowym

bez katalizatora
 
 

klasa Euro 1 i wyższe – pojazdy z katalizatorem


Jeśli dany pojazd spełnia normy emisji pyłów, oznaczone przyklejoną w prawym rogu przedniej szyby nalepką (o kolorze: czerwonym, lub żółtym, lub zielonym – z numerem 2, 3, 4) i wpisanym numerem rejestracyjnym będzie mógł bez przeszkód wjechać do strefy ekologicznej.

W innym przypadku należy zaparkować pojazd na przedmieściach miasta i udać się do obszaru strefy ekologicznej środkiem komunikacji miejskiej. Niedostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów, czyli wjazd do strefy bez odpowiedniej nalepki bądź specjalnego pozwolenia karane jest mandatem (w wysokości 40 euro + jeden punkt karny, zgłoszony w rejestrze wykroczeń drogowych we Flensburgu).
Samochody-weterani, ale nie zarejestrowane jako Oldtimery, nalepek nie otrzymują w ogóle i mają zakaz wjazdu do centrum miast.

Nalepka dotyczy, więc wszystkich pojazdów, tj. krajowych i zagranicznych, wykorzystywanych również w działalności gospodarczej, turystycznej, kosztuje od 5 do 10 euro i jest dostępna w autoryzowanych warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych TÜV i DEKRA, Wydziałach Komunikacji (Kfz – Zullassungstelle), placówkach związków motorowych, wybranych stacjach benzynowych, urzędach meldunkowych, itp.. Zakupić można ją po przedłożeniu kopii dowodu rejestracyjnego (przetłumaczonej na j. niemiecki).

Niektóre z miast, które wprowadziły już wcześniej strefy ekologiczne, jak np. Berlin i Hanower regulacje w tym zakresie zaostrzają od 1 stycznia 2010r., tzn. do centrum miasta będą mogły wjechać jedynie pojazdy z nalepką zieloną. Władze kolońskie zabraniają wjazdu pojazdów z czerwoną nalepką.
Na podstawie informacji Niemieckiego Związku Przemysłu Samochodowego w niektórych miastach ze strefą ekologiczną pojazdy sfery gospodarczej i turystycznej oraz mieszkańców posiadają wolny wjazd, w innych jest to zabronione.
Opłaty za wydanie pozwoleń specjalnych wahają się w granicach 5 euro (wykorzystanie okresu przejściowego), 15 euro (np. wyjątkowe pozwolenie dla mieszkańców strefy) i 75 euro (np. za pracochłonne badanie sam. ciężarowego).
Pełne opracowanie na stronie WPHI KG RP Kolonia

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×