22 czerwca 2018

Konfitury » Serwis wakacyjny

Utrudnienia w przekraczaniu granicy rosyjsko-białoruskiej

Utrudnienia w przekraczaniu granicy rosyjsko-białoruskiejinformacja Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku dla podróżujących.
Podróże drogą lądową
W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach.


Polscy celnicy wspierają kolegów z Ukrainy

Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy, podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BuraczkiI, Łudonika, Ubylinka), Estonią (Kuniczyna Gora, Szumiłkino) i Ukrainą (Nowyje Jurkowiczi, Pogar, Trojebortnoje).
Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku rekomenduje dla celów wjazdu drogą lądową do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z tego kraju trasę przez Republikę Łotwy.

Podróże drogą lotniczą
Loty z Mińska realizowane do miast na terenie Federacji Rosyjskiej są obecnie traktowane jako połączenia wewnątrzkrajowe, w związku z czym pasażerowie nie przechodzą odprawy paszportowej w porcie lotniczym w Mińsku. Powyższe oznacza, że w paszportach i na kartach migracyjnych nie są zamieszczane odciski stempli wjazdowych. Natomiast brak adnotacji rosyjskich służb granicznych w paszportach i na kartach migracyjnych może być podstawą do nałożenia grzywny za nielegalne przekroczenie granicy i naruszenie przepisów migracyjnych.
Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku odradza podróżowanie do Federacji Rosyjskiej drogą lotniczą tranzytem przez port lotniczy w Mińsku.
źr.WPHI w Mińsku

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×