22 września 2018

Konfitury » Z notatnika aspiranta

65 cudzoziemców pracowało nielegalnie

65 cudzoziemców pracowało nielegalnie

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Poznaniu-Ławicy ujawniono 65 cudzoziemców, którzy pracowali bez wymaganych zezwoleń cudzoziemców.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Poznaniu-Ławicy przeprowadzili w jednej z agencji pracy tymczasowej z siedzibą w Poznaniu, kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP. Podczas weryfikacji dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie 109 obcokrajowców stwierdzono, że 65 cudzoziemców - 27 obywateli Ukrainy oraz 38 obywateli Mołdawii, pracowało bez wymaganego zezwolenia na pracę. Obcokrajowcy wykonywali zlecone czynności produkcyjne, porządkowe lub budowlane.

Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 tysiące złotych, natomiast w przypadku pracowników nie mniejsza niż 1000 zł.

kpt. SG Rafał Potocki

Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży GranicznejPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×