23 marca 2019

Konfitury » Z notatnika aspiranta

Bez licencji i tachografu

Bez licencji i tachografu
Dolnośląscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd należący do litewskiego przewoźnika, wykorzystywany do przewozu drogowego na dalekich trasach, w którym nie było zainstalowanego tachografu. Ponadto okazało się, że zagraniczny przedsiębiorca świadczy zarobkową usługę międzynarodowego transportu drogowego towarów bez wymaganej licencji.

W środę rano, 28 lutego 2018 r. na drodze krajowej nr 8 w Jeleniowie koło Kudowy Zdroju inspektorzy z kłodzkiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym przedsiębiorca mający siedzibę na Litwie przewoził należące do niego pojazdy, co nie wymaga posiadania licencji. Podczas oględzin przestrzeni ładunkowej pojazdu stwierdzili, że pod plandeką znajdują się palety z towarem. W związku z tym nabrali podejrzeń, że wykonuje przewóz rzeczy w ramach usługi transportowej. W trakcie dalszej kontroli inspektorzy uzyskali dokumenty przewozowe, które potwierdziły ich przypuszczenia.

W takim przypadku kierowca powinien również rejestrować swoją aktywność, przerwy i odpoczynki. Tymczasem pojazd nie był w ogóle wyposażony w tachograf.

Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały wszczęciem postępowania wyjaśniającego wobec zagranicznego przewoźnika w sprawie nałożenia kary finansowej. Dodatkowo, na poczet zabezpieczenia przyszłego zobowiązania, pobrana została kaucja pieniężna w wysokości 10 000 złotych.

Ujawniony przypadek jest już kolejnym, stwierdzonym w tym roku przez dolnośląskich inspektorów ITD, wykonywaniem transportu drogowego z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.
X Polecamy artykuł:
Realizacja S6 przyspiesza


Zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej regulacjami, wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (towarów) możliwe jest po uzyskaniu przez przewoźnika wymaganej licencji. Ponadto pojazd, którym wykonywany jest transport drogowy, powinien być wyposażony w tachograf, który rejestruje m.in. aktywność kierowcy. Wymogi te dotyczą pojazdów, za które uznaje się także zespoły pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3 500 kg.
źr. GITD

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×