27 kwietnia 2018

Logistyka » Logistyka

Koniec umowy o wymienialności europalet EPAL z UIC

Koniec umowy o wymienialności europalet EPAL z UICJakość poolu europalet EPAL oraz bezpieczeństwo pracowników, towarów i procesów logistycznych mają najwyższy priorytet. Stąd też pilne zalecenie ze strony EPAL, aby zakończyć wymianę europalet EPAL na palety UIC/EUR
Zarząd European Pallet Association e.V. (EPAL) 21 lutego 2017 r. jednogłośnie podjął decyzję o zakończeniu obowiązywania umowy o wymienialności między EPAL i Rail Cargo Austria AG (RCA) z dniem 1 maja 2017 r.  W październiku 2014 r. EPAL zawarł z RCA jako kolejami przewodniczącymi grupie roboczej „Paletyzacja” umowę mówiącą o tym, że europalety EPAL i palety UIC/EUR mogą być między sobą wymieniane.
Teraz EPAL zaleca zaprzestania wymiany europalet EPAL na palety UIC/EUR. Zarząd EPAL uzasadnia ten krok zasadniczymi brakami w organizacji poolu wymiany palet ze strony UIC, m.in. w zakresie zabezpieczenia jakości oraz zwalczania importu fałszywych palet UIC/EUR do UE. W celu uniknięcia niekorzyści dla użytkowników, dla wymiany palet UIC/EUR wyprodukowanych do końca lutego 2017 r. obowiązują odpowiednie okresy przejściowe.
Martin Leibrandt, CEO EPAL z naciskiem wzywa: „EPAL nie jest już w stanie zagwarantować, że palety UIC/EUR będą spełniały warunki dot. jakości oraz bezpieczeństwa stawiane europaletom EPAL słusznie przez przemysł, handel i logistykę. W szczególności niekontrolowany import fałszywych palet UIC/EUR zagraża jakości oraz bezpieczeństwu poolu europalet EPAL. Zgodnie z badaniami EPAL, na rynku znajdują się ponad 4 miliony fałszywych palet UIC/EUR z Ukrainy i jest ich coraz więcej. Przede wszystkim bandy z Europy wschodniej coraz częściej stawiają na fałszowanie palet UIC/EUR, ponieważ fałszowanie europalet EPAL ze względu na wspólne działania EPAL, urzędów celnych oraz prawników, stało się ryzykowne. EPAL ponosi odpowiedzialność za jakość oraz bezpieczeństwo poolu europalet EPAL. Przemysł, handel i logistyka mogą na nim polegać. ”
Organizacja poolu wymiany oraz jednolita na skalę międzynarodową gwarancja jakości zapewnione zostaną jedynie przez EPAL
Od zawarcia umowy o wymienialności między EPAL i UIC w październiku 2014 r., UIC nie podjęło żadnych działań porównywalnych z krokami podjętymi przez EPAL w celu ochrony jakości i bezpieczeństwa palet UIC/EUR. W wielu krajach brakuje jakiejkolwiek organizacji poolu wymiany przez UIC. Równocześnie UIC po trwających 2,5 roku negocjacjach odrzuciło ofertę EPAL dot. przejęcia przez EPAL organizacji zabezpieczenia jakości oraz ochrony marki dla palet UIC/EUR. W związku z negatywnymi konsekwencjami tej postawy UIC, EPAL nie jest w stanie w dalszym ciągu zalecać wymianę europalet EPAL z paletami UIC/EUR. Zakończenie obowiązywania umowy o wymienialności jest z punktu widzenia EPAL jedyną możliwością, aby również w przyszłości móc efektywnie chronić jakość oraz bezpieczeństwo poolu europalet EPAL.
Dlatego też EPAL zaleca, aby w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa pracowników, towarów oraz procesów logistycznych, w przyszłości stosować i wymieniać jedynie europalety EPAL.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×