18 czerwca 2018

Logistyka » Logistyka

Połączenie spółek PERN i OLPP na ostatniej prostej

Połączenie spółek PERN i OLPP na ostatniej prostej

Zarządy obu spółek zgodnie zapewniają, że zamierzają utrzymać zarówno zatrudnienie, jak i wszystkie dotychczasowe świadczenia. Trwają rozmowy dotyczące porozumień społecznych w obu spółkach.


Grupa PERN jest odpowiedzialna w dużej mierze za bezpieczeństwo energetyczne państwa w sektorze paliwowym. Zajmuje się transportem i magazynowaniem ropy naftowej, a także magazynowaniem i obrotem paliwami w bazach paliw należących obecnie do OLPP. Połączenie obu spółek ma sprawić, że powstanie jeden duży, silny podmiot, który będzie w stanie stawić czoła konkurencji i rozwijać biznes, którym się zajmuje – wyjaśnia Rafał Miland, wiceprezes zarządu PERN SA.

„Przyjaźń” ma zgodę na przejęcie OLPP


Wiceprezes PERN SA zaznacza, że dzięki połączeniu powstanie podmiot o znacznie większej sile przetargowej i zakupowej. To pozwoli ograniczyć koszty i zainwestować więcej środków, również w rozwój pracowników. Przy aktualnej sytuacji na rynku pracy ich kompetencje i wiedzę – nabyte w trakcie lat pracy w sektorze paliwowym i naftowym – trudno byłoby zastąpić.


Przygotowując połączenie obydwu firm, założyliśmy, że jednym z kluczowych aspektów jest zagwarantowanie statusu naszych pracowników. To status wypracowywany przez wiele lat, który wiąże się z pewnymi specyficznymi umiejętnościami. W wielu przypadkach próżno szukać na rynku doświadczenia, umiejętności i wiedzy nabytej przez pracowników zatrudnionych w naszych przedsiębiorstwach. Ich praca jest dla nas tak wartościowa, że nie zamierzamy przeprowadzać żadnej redukcji, zwolnień czy innych tego typu działań, które mogą się kojarzyć z procesami łączenia czy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pracownicy są dla nas jednym z najważniejszych aktywów – podkreśla Rafał Miland.


Zarządy obu firm od marca (dużo wcześniej, niż wymagają przepisy) prowadzą z pracownikami i związkami zawodowymi otwarty dialog na temat połączenia. Zgodnie podkreślają, że cały proces ma się odbyć bezpiecznie dla załóg obu spółek. Mimo to związek zawodowy NSZZ „Solidarność” w OLPP obawia się o ochronę socjalną pracowników po połączeniu obu podmiotów, dlatego wszedł z OLPP jako pracodawcą w spór zbiorowy.


Do tej pory odbyło się już kilkanaście spotkań z pracownikami obu spółek i związkami zawodowymi. Część postulatów społecznych w obu spółkach została już przyjęta przez pracodawców, trwa uzgadnianie. Zespoły negocjacyjne są już w fazie końcowych uzgodnień.


W ramach wzajemnych ustaleń pracodawca zobowiązał się do okresu gwarancji zatrudnienia oraz wyrównania płac zasadniczych pomiędzy pracownikami PERN i spółki OLPP. Ponadto pracodawca proponuje włączenie do wynagrodzeń dodatków stażowych i premii regulaminowych. Wynagrodzenie godzinowe mają zostać zamienione na wynagrodzenia stałe, a pracodawca zobowiązał się do wykupu nagród jubileuszowych. Pracownicy pozostaną też objęci dodatkowymi świadczeniami (np. dodatkowe ubezpieczenia i pakiet medyczny).


Obydwie spółki mają zostać połączone w jeden, duży podmiot, który będzie w stanie skutecznie konkurować na rynku i realizować duże inwestycje. Zakończenie tego procesu jest planowane na 2018 rok.


Zarówno PERN,  jak i OLPP stoją przed dużymi wyzwaniami inwestycyjnymi. W przypadku istniejących baz paliw, na których usługi jest ogromne zapotrzebowanie, istnieje pilna konieczność rozbudowy pojemności magazynowych. Spółka OLPP rozpoczęła już program inwestycyjny, który ma zapewnić wybudowanie ponad 300 tys. metrów sześciennych nowych pojemności na paliwa, z czego około 100 tys. ma powstać w czasie niewiele dłuższym niż rok – uzasadnia Rafał Miland.


Od strony formalnej proces integracji obu spółek jest już na ostatniej prostej. W związku z tym, że OLPP jest w 100 proc. własnością PERN, możliwe było zastosowanie trybu łączenia uproszczonego (czyli przejęcia całego majątku OLPP przez spółkę matkę). Zostały już podjęte odpowiednie uchwały zarządów, a proces połączenia zaopiniowały pozytywnie rady nadzorcze obu spółek.


Etap, w którym się teraz znajdujemy, to etap uzyskiwania ostatecznej zgody organów spółki OLPP na połączenie w trybie uproszczonym. WZA PERN już za nami – mamy formalną zgodę naszego właściciela – mówi Rafał Miland.


Pod koniec sierpnia połączenie zaakceptowało walne zgromadzenie akcjonariuszy PERN. Natomiast 11 września ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie zgromadzenie wspólników spółki OLPP.


źr. NewseriaPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×