20 stycznia 2019

Logistyka » Flota samochodowa

Pojazdy autonomiczne w Polsce – współpraca nauki i biznesu

Pojazdy autonomiczne w Polsce – współpraca nauki i biznesu

Polska jest europejskim liderem w segmencie transportów międzynarodowych. Dzięki przedsiębiorczości to właśnie rodzime firmy stały się potęgą w branży transportowej, która od pewnego czasu napotyka dwa duże problemy utrudniające dalszy rozwój. Jednym z nich i według ekspertów najważniejszym, jest brak zasobów ludzkich w postaci kierowców. Coraz powszechniejsze jest stanowisko, że docelowo problemy te pomoże rozwiązać zastosowanie pojazdów autonomicznych na szerszą skalę. Pojazdy autonomiczne przemieszczają się samoczynne pod ścisłym nadzorem koordynatora.


Koordynator pojazdów autonomicznych - nowa specjalizacja

Społeczna Akademia Nauk wychodząc naprzeciw problemom branży transportowej i zmieniającym się warunkom prawnym oraz brakowi zasobów ludzkich stworzyła innowacyjny program edukacyjny „Koordynator pojazdów autonomicznych”.

Specjalność pod taką samą nazwą realizowana będzie na studiach I stopnia na kierunku Logistyka w SAN od roku akademickiego 2018/2019. Specjalność zostanie uruchomiona na uczelni we współpracy z Partnerami Specjalizacji, którymi zostają: LINK Sp. z o.o. oraz Volvo Group Trucks Poland.


Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Dyrektor Centrum Rozwoju Akademickiego i Kierownik Katedry Zarządzania SAN uważa, że uczelnie wyższe, wypełniając swoją misję, powinny kształcić praktyków gotowych do podejmowania pracy zawodowej i Społeczna Akademia Nauk, tworząc wysoce upraktycznione specjalności kierunkowe, odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowanie rynku pracy.


Z ramienia SAN projektem i nową specjalnością zarządza dr inż. Paweł Morawski - opiekun kierunku Logistyka. Pomysłodawcą specjalności i koordynatorem projektu jest Adrian Wilisz absolwent SAN posiadający wieloletnią praktykę w branży transportowej, pełniąc funkcje kierownicze w firmach TSL. Jak twierdzi Adrian Wilisz, w przyszłości możliwa do osiągnięcia jest sytuacja, że Polska stanie się centrum zarządzania ruchem pojazdów autonomicznych w Unii Europejskiej.


Partnerem strategicznym projektu jest LINK Sp. z o.o. jedna z największych i najnowocześniejszych firm sektora TSL w Polsce z prawie 30 -letnim doświadczeniem. Spółka LINK specjalizuje się w transporcie drogowym i spedycji na terenie całej Europy, dysponując własną flotą ponad 1 200 jednostek transportowych. Od lipca 2017 r. należy do koncernu WABERER’S International Nyrt, lidera na europejskim rynku przewozów całopojazdowych (FTL), z flota ponad 4 150 samochodów.

Jak uważa Paweł Moder, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu firmy LINK Sp. z o.o., pojazdy autonomiczne i związana z nimi technologia oraz procesy zarządzania to przyszłość branży transportowej. Podkreśla także, iż firma LINK zawsze stawia na najnowsze technologie i innowacje w transporcie. Projekt stwarza wiele możliwości dla Studentów SAN, którzy będą mogli odbywać praktyki zawodowe w centrali firmy LINK oraz jej łódzkim oddziale, gdzie poznają najnowsze systemy zarządzania pojazdami i transportem. Na najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia.

jagr./pr


X Polecamy artykuł:
Ukarany pracodawca

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×