22 czerwca 2018

Logistyka » Pod znakiem logistyka

W wojsku i w cywilu (2/2)

[h]W literaturze przedmiotu a nawet w powszechnej świadomości przyjmuje się, że źródłem logistyki są działania militarne. Na szczęście nie zamknęła się ona w tej enklawie i umiejętności logistyków wojskowych są jak najbardziej przydatne w cywilu.[/h]

Przypisywanie źródeł logistyki wyłącznie wojsku pomija ogromną sferę działań związanych z przemieszczaniem rzeczy na potrzeby cywilne.

Choć osiągnięcia logistyki kupieckiej nie miały takiego rozgłosu jak wyprawy wojenne, to jednak jedwab – ściśle strzeżoną chińską tajemnicę - poznano w Europie w II w. p.Chr., a wojska mongolskie przybyły tu dopiero w XIII w.

Działania cywilne wymagały nawet analogicznych umiejętności co wojskowe, tym bardziej, że wojny były jednak epizodami na tle codziennej działalności ludzi.

Emerytowany generał armii amerykańskiej Pagonie, pracując już jako logistyk cywilny na pytanie o różnicę między tym co robi w cywilu a tym co robił w wojsk odpowiedział, że różnicy nie ma żadnej poza skalą działań, która w cywilu jest mniejsza. No i poza tym, że nikt do niego nie strzela, gdy próbuje gasić pożar magazynu.

To podobieństwo może być jednak zwodnicze. Pozornie tylko w armii logistyce nie było źle i nawet awansowała na członkinię triumwiratu rządzącego światem wojny. Choć przez lata wiernej służby zajmowała się dowożeniem rozmaitych materiałów a nawet żołnierzy na pola bitew, to zwolniona była z określania miejsca bitwy, terminu jej przeprowadzenia a nawet z odpowiedzialności za wynik. Toczenie bitew to nie była jej domena, gdyż tym zajmowały się inne szarże. Logistykom pozostaje troszczyć się o żołnierzy, aby ruszali do boju wypoczęci i odpowiednio wyposażeni, by nie ginęli z braku wyposażenia. Bo już na to by ginęli z sensem nie zezwala się im wpływać.

Dlatego logistyka nie tyle narodziła się w wojsku, co raczej była wcielona do armii gdyż okazało się, że jest tam potrzebna po to, by żołnierze byli odpowiednio przygotowani do bitwy. To zaś, co można obserwować w wojsku to nie jest cała logistyka, lecz jedynie forma jej zniewolenia.

Dopiero w cywilu mogło ujawnić się istotne walory logistyki. Zanim jednak do tego doszło cywilny rozwój logistyki w okresie minionego półwiecza odbywał się dwutorowo, w wyniku czego ukształtowały się dwa rozdzielne sposoby jej postrzegania. Jeden to kierunek bardzo ogólny obejmujący wszystko, co w danym okresie dotyczyć może dostarczania towarów. W tym nurcie następowały ciągłe zmiany określenia tego co jest uważane za logistykę.

Kierunek tych zmian można prześledzić na przykładzie kolejnych definicji opracowywanych w Council of Logistics Management (obecnie od 2005 r. Council of Supply Chain Management Proffesionals). Stały się one wzorcem dla sposobu definiowania logistyki przez inne ośrodki naukowe i zawodowe, co można prześledzić w literaturze.

W początkowych próbach definiowania logistyki w różny sposób ujmowano charakterystykę fizycznego przepływu towarów. Na początku lat 80-tych przyjęto, że logistyka jest procesem, w czym zawarto jej zasadniczą cechę, jaką jest konieczność całościowego ujęcia dostarczania towarów.

Po dość szerokim rozpowszechnieniu się takiej definicji, pod koniec lat 90-tych dokonano kolejnej modyfikacji i przyjęto, że logistyka jako proces jest częścią większego procesu, który nazwano „Supply Chain Management”. Takie zdefiniowanie logistyki nie wzbudziło zastrzeżeń formalnych, choć nie podano, o jaką część chodzi i nie zdefiniowano procesu, którego częścią miałaby być logistyka.

Jednak jest to koncepcja logistyki, która pozostała już tylko w podręcznikach, wykładach akademickich lub szkolnych lekcjach. Czasem nawet toczą się angażujące emocjonalnie dyskusje, w których zaciekle broni się opuszczonych przed laty pozycji, za którymi nikt już nie stoi.

  |str. 1| 2 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×