22 czerwca 2018

Logistyka » Pod znakiem logistyka

Nowy obraz

[h]Dotychczasowe postrzeganie logistyki bazuje na założeniu, że jest to jakiegoś rodzaju zjawisko naturalne, rozpoznawalne na podstawie definicji. Uznawano przy tym, że źródłowym miejscem do obserwowania logistyki jest wojsko.[/h]

Jednak taki pogląd zniekształca współczesny obraz logistyki. Z jednej strony w literaturze występuje równocześnie wiele różniących się szczegółami definicji, co jest oczywistym przejawem braku sukcesu wieloletnich prób sformułowania odpowiedniej definicji. Z drugiej zaś można było zauważyć, że w jednej wojnie wykracza się kontrowersyjnym pomysłem poza dotychczasowy kanon zaopatrywania żołnierzy a zaraz potem w innej wojnie zaniedbuje się oczywiste oczekiwania obserwatorów wydarzeń.

Jeśli zatem jeden kontrprzykład obala najlepszą nawet teorię, to można też uznać, że logistykę należy tworzyć a nie rozpoznawać, przy czym wojsko nie ma monopolu na jej tworzenie.

Tym bardziej, że minione półwiecze funkcjonowania logistyki w cywilu umożliwiło osiągnięcie niespotykanego dotąd poziomu jej rozwoju. Tradycyjny zakres przedmiotowy logistyki przestał być wystarczający, gdy okazało się w praktyce, że dla skutecznego i efektywnego dostarczania towarów przydaje się synchronizowanie współdziałania różnych podmiotów gospodarczych. Może to być współdziałanie transportu z magazynem, produkcji z dystrybucją, itp. W efekcie tego współczesne produkty powstają jako wynik szerokiej kooperacji, a wyrób gotowy pojawia się na końcu długiej drogi przekształcania rozmaitych materiałów.

Zarazem rozwój metod dostarczania doprowadził do powstania możliwości oddziaływania na cały proces wytwarzania wyrobów poczynając nawet od projektu a kończąc na użytkowaniu gotowych produktów. Dzięki technice informacyjnej działanie w ramach obejmującej ten proces struktury organizacyjnej jest możliwe zarówno z jej wnętrza jak i spoza niej. Również zakres terytorialny realizowanych procesów jest praktycznie nieograniczony.

Zamiast więc toczyć spory o dodanie bądź ujęcie określonych kompetencji realizatorom procesów dostarczania towarów, można rozważyć problem dlaczego powstała i na czym w istocie polega ta dziedzina działalności, która dotąd przejawiała się w postaci rozmaitych działań związanych z dostarczaniem np. wyposażenia wojskowego żołnierzom, surowców i półproduktów do zakładów produkcyjnych, gotowych wyrobów do hurtowni i sklepów czy też bezpośrednio do klienta.

  |str. 1| 2 | 3 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×