22 czerwca 2018

Logistyka » Pod znakiem logistyka

Tajemnica Św. Mikołaja

[h]Gdy rozpatruje się działania logistyka na obszarze wyznaczonym z jednej strony przez warunkowanie a z drugiej przez podmiotowość człowieka powstaje pewien dylemat.[/h]

Postawienie granicy finansowej by logistycy zajmowali się klientami czyli tymi, którzy mając odpowiednie środki zamawiają towar, który następnie trzeba im dostarczyć, nie wyczerpuje obszaru zadań logistyka. W zakres swoich zainteresowań musi on włączyć sytuacje, w jakich może znaleźć się potrzebujący człowiek nie mogący wyartykułować swojego zamówienia nie tylko ze względu na brak środków. Są to ofiary rozmaitych klęsk żywiołowych oraz wojen, wobec których logistyk nie może wyczekiwać aż znajdzie się łaskawy sponsor i złoży zamówienie by dostarczyć pomoc dla tych poszkodowanych ludzi.

Takie właśnie rozumienie roli logistyka można odczytać w tegorocznym wyróżnieniu dla Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża w organizowanym od 10-ciu lat przez czasopismo „Logistics Europe” konkursie „Supply Chain Excelence”.

Jurorzy docenili to, że w wyniku przeprowadzonych zmian w ciągu minionych dwóch lat obniżono o połowę koszty operacji, podwojono wielkość dostarczanego asortymentu, sześciokrotnie skracając do 3 dni czas reakcji.

Taki jest praktyczny wyraz gotowości do spełnienia swego posłannictwa, jakim jest niesienie ludziom pomocy w potrzebie. Działalność ta obejmuje wszystkie rodzaje aktywności przypisywanych do „łańcucha dostawczego” od oszacowania potrzeb i mobilizacji środków po zakupy, magazynowanie i zarządzanie flotą. Wszystko zaś w oparciu o raczej moralne niż prawne środki oddziaływania na swe źródła dostaw i funduszów.

Zdaniem jurorów zwycięzca „nie jest organizacją, która narzuca jeden całościowy ogląd swych składowych części. To co robi i w czym dobitnie osiąga sukces, polega na tym, że dostarcza narodowym towarzystwom, ochotnikom oraz innym wspomożycielom, klarowność, przejrzystość i strukturę. Są to dokładnie te aspekty życia, które pierwsze znikają po uderzeniu natury.

Niestety tak rozumiana misja logistyka nie jest możliwa do wypełnienia na tym świecie – nawet jeśli będzie się dysponować dodatkowym dniem po jego zakończeniu – gdyż ludzi, którym brakuje do życia jakiegoś konkretnego wyposażenia nigdy nie zabraknie. Wiedziano o tym o dawien dawna, lecz skrzętnie ukrywano to przed logistykami wmawiając im, że mają służyć wyłącznie żołnierzom podczas prowadzonych przez nich wojen. Dziś gdy zasłona tajemnicy została zdjęta trzeba wyjaśnić jak radzono sobie z tym problemem.

Jak wiadomo na pamiątkę inicjatywy Mikołaja, Arcybiskupa Miry, który poświęcił się wyszukiwaniu potrzebujących i wspomaganiu ich w potrzebie, wyznaczono jeden dzień w roku, w którym potrzebujący mogą wypowiadać swoje życzenia nie licząc się z posiadanymi środkami finansowymi, a z drugiej strony ludzie mogą obdarowywać innych ludzi tym, tym czego brak u nich dostrzegają. Wiadomo przy tym z góry, że nie tylko środków ale i tego dnia nie starczy by zaspokoić wszystkie życzenia i wszystkie braki uzupełnić.

Tym nie mniej uczyniono z takiej postawy cnotę, co jest wyrazem powszechnej dla niej aprobaty. Obecnie zaś logistycy mogą czuć się współudziałowcami w tym wielkim dziele naprawiania świata.

Potwierdza to zarazem przypuszczenie, że działalność logistyczna wymaga często determinacji ponad siły zwykłego człowieka. Mając jednak wytyczony szczyt podejmowanych wysiłków można uniezależnić się od jakichkolwiek ograniczeń w rozumieniu swej roli.

Logistykom pozostaje tylko odszyfrować prawa, wg jakich ten jednodniowy logistyczny system funkcjonuje i co go warunkuje. Może to być źródłem refleksji bogatszych niż analizy rozmaitych przynoszących nieszczęścia wojen.


Ostatnia aktualizacja: 10.01.2007

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×