22 czerwca 2018

Logistyka » Pod znakiem logistyka

Potrzeba struktury

[h]Dotychczasowy rozwój logistyki doprowadził w ostatnich latach do właściwego sposobu jej ujmowania, lecz na skutek zastosowanej metody badawczej potraktowano nową formę logistyki jako coś od niej obszerniejszego.[/h]

Symbolicznym wyrazem zachodzących przemian było zrezygnowanie z logistyki na rzecz ogarniającego ją jakoby „łańcucha dostawczego”. Nie spełniły się jednak nadzieje, że wokół tego nowego sformułowania będą koncentrować się nowe sposoby spełniania oczekiwań dotyczących dostarczania towarów.

Nadanie nowej nazwy nie wprowadziło nowej jakości i nie było wystarczającym lekarstwem na to, że dopiero post factum można stwierdzić czy z podjętych działań był pożytek, gdyż pozostał dotychczasowy sposób poznawania tej dziedziny w aspekcie metodologii, terminologii i przedmiotu badań. Nie można też oczekiwać, że alternatywą dla dotychczasowych niedostatków logistyki będzie jakaś inna metodologia, czy terminologia czy choćby zmiana przedmiotu badań.

Niespodzianka, jaką sprawiła logistyka polega na tym, że może ona występować pod wieloma postaciami co oznacza, że jej określenie należałoby budować jako pojęcie o złożonej strukturze. Jednak jak się okazuje stanowi to poważniejszą barierę w rozwoju nauki niż umiejętność przechodzenia od wiedzy do prawdy.

Po tym jak w 1982 roku Kith Oliver rozpoznał, że „to co do tej pory było traktowane jako ‘tylko’ logistyczne problemyprzekształciły się obecnie w znacznie bardziej znaczące zagadnienia zarządzania strategicznego”i sformułował postulat „nowej perspektywy i wynikającego z niej nowego podejścia: supply-chain management”, traktuje się go jako prekursora tego ujęcia logistyki. Na bazie swojego doświadczenia stwierdził też, że Supply Chain Managementwyróżnia się czterema podstawowymi cechami, związanymi z etapem rozwoju logistyki i nowych wobec niej oczekiwań: (1) należy postrzegać „łańcuchdostawczy” jako pewną całość, (2) konieczne jest podejmowania decyzji w ujęciu strategicznym, (3) zupełnie inaczej należy ujmować rolę magazynowania z perspektywy „łańcucha dostawczego”, które staje się jedynie ostatecznym środkiem dla zbilansowania popytu z podażą, gdy zawodzą inne możliwe środki i (4) zmienić należy podejście do systemów, dla którego kluczem jest integracja, a nie zwykłe współdziałaniew miejscach wspólnych interesów.

  |str. 1| 2 | 3 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×