22 czerwca 2018

Logistyka » Pod znakiem logistyka

Zakres logistyki

[h]Określenie zakresu logistyki jest potrzebne po to by nie toczyć sporów o dodanie bądź odjęcie określonych kompetencji realizatorom procesów dostarczania towarów lub o to, co jeszcze można nazwać logistyką.[/h]

Należy zatem postawić problem dlaczego powstała i na czym w istocie polega ta dziedzina działalności, która dotąd przejawiała się w postaci rozmaitych działań związanych z dostarczaniem np. wyposażenia wojskowego żołnierzom, surowców i półproduktów do zakładów produkcyjnych, gotowych wyrobów do hurtowni i sklepów czy też bezpośrednio do klienta.

Jest oczywiste, że gdy zachodzi potrzeba dostarczania czegoś, to tego czegoś musi brakować, aby poprzez zrealizowanie dostaw można było ten brak uzupełnić. Zatem dostarczanie człowiekowi odpowiedniego wyposażenia polega na równoważeniu ekwipunkiem tego braku, który uniemożliwia mu właściwe funkcjonowanie. Mogą to być rzeczy (np. żywność, ubranie, narzędzia, pomieszczenia, itp.) ale także obiekty niematerialne (np. informacje, kapitały, itp.). Nazwa ta określa wszystko to co jest potrzebne do uzyskania równowagi pomiędzy tym czym człowiek dysponuje z natury a tym co jest mu potrzebne.

Możliwość jednak wyekwipowania człowieka w niezbędne mu wyposażenie bazuje na istnieniu asortymentu rozmaitych przedmiotów aktualnie dostępnych dzięki temu, że jest możliwość sprawnego przemieszczania tych przedmiotów lub ich odbiorców. Jest bowiem oczywiste, że dowolny asortyment może stać się ekwipunkiem pod warunkiem, że dotrze on do potrzebującego go człowieka albo człowiek dotrze do tego asortymentu.

Jednak to nie wystarczy. Będąc wyrazem dwoistości ekwipunku, zarówno asortyment jak i mobilność są kategoriami abstrakcyjnymi, które muszą znaleźć swój realny wyraz w rzeczywistości. Albowiem zaspokojenie występujących braków jest możliwe wyłącznie za pomocą realnych rzeczy będących konkretnymi realizacjami pozycji asortymentu. W tym celu muszą być one wyprodukowane – a wcześniej może zaprojektowane czy nawet wynalezione – gdyż asortyment rzeczy rozpatruje się jedynie jako potencjalną możliwość wyposażenia człowieka. Podobnie praktyczną realizacją mobilności są rozmaite środki transportu, które ludzie – wykorzystując odkrywane prawa przyrody – potrafią budować w celu umożliwienia lub ułatwienia przemieszczania. Występują one jako realna możliwość zrealizowania przemieszczania zarówno wyprodukowanego asortymentu jak i odbiorców towarów.

  |str. 1| 2 | 3 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×