22 czerwca 2018

Logistyka » Pod znakiem logistyka

ZACZYN SYSTEMU LOGISTYCZNEGO

[h]Praktyczne wykorzystanie efektów warunkowania dostarczania dóbr możliwe jest poprzez system logistyczny.[/h]

Ponieważ w warunkach naturalnych dostarczanie czegokolwiek nie odbyłoby się samoistnie, potrzebne jest połączenie pomiędzy warunkami naturalnymi a pożądanym stanem związanym z dostarczeniem oczekiwanych towarów. Jest ono wynikiem działań logistyka, a warunki sztuczne uwidaczniają się w systemie logistycznym. Rozpoznawanie warunków naturalnych i dopełnianie ich warunkami sztucznymi poprzez funkcjonowanie systemu logistycznego powinno być przedmiotem nauki o logistyce.

Dopóki odbiorcą zaprojektowanych, wytwarzanych towarów był hipotetyczny klient a nie użytkownik dóbr, to można było tworzyć system dostawczy odpowiednio do funkcji określonych przez producenta lub dostawcę. Dla takiego podejścia w zupełności wystarczało definiowanie systemu jako zbioru elementów i relacji podporządkowanych jasno sprecyzowanej funkcji systemu, czyli celowi jego działania. Elementy systemu były dobierane tak by spełniał on określone funkcje, formułowane w ramach jego specyfikowania (np. sławne „7W”). Takie ujęcie systemu było odpowiednie w ramach dotychczasowej działalności zarówno naukowej jak i praktycznej. Jednak nie odpowiada ono potrzebom logistyki.

W przypadku bowiem systemów logistycznych można jedynie sformułować ogólny cel jakim jest dostarczenie wyspecyfikowanego towaru. Jednak dopiero po przyjęciu towaru przez odbiorcę można przyjąć, że taki cel działania systemu został osiągnięty. Nawet przy wielokrotnym powtarzaniu dostawy do tego samego odbiorcy nie można mieć pewności, że za każdym razem dostarczony towar zostanie zaakceptowany. To zaś oznacza, że zanim to nie nastąpi, nie można poprzez cel dekretować elementów i relacji systemu.

Cel działania jest przy tym nadal podstawowym i wystarczającym czynnikiem gwarantującym integralność systemu – czyli jego bycie sobą – gdyż dla innego celu powstałby zupełnie inny system. Tym samym integralność oznacza zdolność systemu do osiągania celu, dla jakiego był on utworzony. Z tego względu osiągnięcie celu jest wyraźnym dowodem integralności systemu, czyli jej warunkiem koniecznym.

Jeśli jednak potwierdzenie osiągnięcia celu oddala się w czasie od chwili powstania systemu, to nie bardzo wiadomo, czy to co powstało jest systemem. Dlatego problem z systemem – a z logistycznym w szczególności – polega na tym by móc stwierdzić zachowanie integralności systemu zanim cel jego działania zostanie osiągnięty. Byłby to warunek dostateczny integralności systemu, gdyż jeśli nastąpiłaby utrata integralności to wtedy cel nie zostałby realizowany.

Jak wiadomo RMS TITANIC został zbudowany do wielokrotnego przepływania przez Atlantyk, a jednak nie przepłynął nawet jednego rejsu. Co więcej, okazało się, że nie był nawet przygotowany na uratowanie pasażerów gdy zdarzyła się katastrofa. Zatem nie był to system logistyczny.

  |str. 1| 2 | 3 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×