22 czerwca 2018

Logistyka » Pod znakiem logistyka

Brak integralności

[h]Braki dotychczasowego postrzegania systemu można prześledzić na przykładzie urządzeń do sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu.[/h]

Przyjęło się traktować tego typu urządzenie jako system. Faktycznie, z punktu widzenia konstruktora jest to spójny zbiór elementów połączonych relacjami realizujący jako całość ściśle określoną funkcję. Zarazem jednak w nieco szerszej perspektywie, może on stanowić element innej całości, za jaką możnaby uważać system ruchu sterowany sygnalizacją świetlną. Czy jednak stanowi ?

Poruszając się samochodem po zatłoczonych ulicach nie można zanegować pożytku płynącego z tego, że co kilkadziesiąt sekund przerywa się ruch pojazdów na jednym kierunku drogi po to by umożliwić przejazd pojazdów na drodze przecinanej się z tym kierunkiem. Tak jest jednak tylko wtedy gdy natężenia ruchu obu przecinających się strumieni są zbliżone do siebie lub też na jednym z nich jest tak dużo pojazdów, że pojazdy na kierunku przecinającym się nie mają szansy na przerwę.

Gdy jednak pojazdy wiozące co rano do pracy swych kierowców na zatłoczonej jezdni muszą się zatrzymywać, by na skrzyżowaniu przepuszczać powietrze z kierunku prostopadłego, to można mieć wątpliwości czy ktoś wie po co jest taka sygnalizacja. Jeśli byłby to twór naturalny to możnaby zastanawiać się na tą przyrodniczą zagadką. Jeśli jednak jest to twór sztuczny, to bez wątpienia ktoś musiał chcieć aby tak było.

Nie tylko wymyślił odpowiednią funkcję ale dobrał też elementy i relacje by tę funkcję zrealizować. Widocznie też musiał chcieć by nawet przy braku ruchu kolizyjnego pojazdy zatrzymywały się a kierowcy w napięciu wyczekiwali na pomarańczowe światło albo też z pośpiechem wjeżdżali na skrzyżowanie na resztkach światła zielonego lub na początkach światła pomarańczowego.

Wyraźnie widać, że w określonych sytuacjach system przestaje służyć jego użytkownikom. Tym samym przestaje być systemem logistycznym, gdyż nie umożliwia dostarczania dobra, choć może jego twórcy nadal mogą być z niego zadowoleni.

W przyszłości nie będzie można wykluczyć tego, że do utworzenia sygnalizacji świetlnej zostanie zatrudniony logistyk. Już dziś na niektórych uczelniach wszyscy studenci - niezależnie od wybranej specjalności - muszą zaliczać logistykę jako jeden z przedmiotów. Do tego dojdą uczelnie, które na kierunku „Logistyka” będą kształcić studentów, którzy nie będą umieli nic poza logistyką. Wówczas też powstałby problem utworzenia logistycznego systemu sterowania ruchem, bo absolwent kierunku logistyka innego systemu nie będzie umiał utworzyć.

  |str. 1| 2 | 3 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×