22 czerwca 2018

Logistyka » Pod znakiem logistyka

LOGISTYKA NAUKOWA

[h]Zarówno tzw. teoretycy i tzw. praktycy radzą sobie doskonale bez wspólnie uzgodnionego poglądu na to czym jest logistyka.[/h]

Zazwyczaj logistyką nazywa się to, co ktoś postrzega jako powiązane z dostarczaniem czegoś. Zakres takiego określenia zależy oczywiście od sposobu postrzegania dostarczania i od nabytego doświadczenia obserwatora. W efekcie może być wiele rozmaitych określeń logistyki.

Każde z proponowanych określeń tego typu jest oczywiście poprawne, bo to co zaobserwowano i to czego doświadczono bez wątpienia dotyczy dostarczania. Zarazem jednak nie wyczerpuje ono wszystkiego, co można zrobić a tym samym zaobserwować i doświadczyć w ramach dostarczania. Tym samym nie jest wszystkim, co może być nazwane logistyką. Są to naturalne granice tego sposobu definiowania jakiejś dziedziny.

Każdy może przy tym podać swoją definicję logistyki. Nie można jednak się łudzić, że któraś z takich definicji stanie się powszechnie akceptowana. I to wcale nie dlatego, że wymagałoby to jakiejś nadzwyczajnej siły perswazji lub przebijania się przez wzajemne zawiści. Z samej natury zjawiska nie było, nie ma i nie będzie wspólnie uznawanej przez wszystkich definicji logistyki.

Charakterystyczne mogą być perypetie z definicjami proponowanymi przez CLM. Przez wiele lat – można przyjąć, że oficjalnie od 1984 – definiowano logistykę jako proces planowania wdrażania i sterowania przepływem i przechowywaniem rozmaitych materiałów od miejsca wytworzenia do miejsca konsumpcji.

Po pierwsze jednak łatwo zauważyć, że w każdej dziedzinie działalności zachodzi proces planowania, wdrażania i sterowania, a mimo to dziedziny takiej nie utożsamia się z tym procesem. Nie mogło to się udać także w przypadku logistyki.

Po drugie w tym samym czasie ci, co dostarczali towary wiedzieli, że wioząc jakiś towar wieźli razem z nim jego opakowanie lub przymocowane do jednostek ładunkowych uchwyty dla wózka widłowego, czyli palety. Zarówno z tymi opakowaniami jak i z paletami trzeba było coś zrobić po dowiezieniu towaru do odbiorcy. Procesem rozwożenia palet i opakowań od klienta do dostawcy zajmowali się z konieczności ci sami ludzie, którzy wcześniej rozwozili towary z ich wykorzystaniem. Jednak ten fragment ich działalności nie był umieszczony w uznawanej prawie powszechnie definicji logistyki.

Dopiero ktoś musiał zauważyć ten proces i nazwać go „reverse logistics”. Sugerowało to, że jedna logistyka dotyczy wiezienia w jednym kierunku a jakaś inna logistyka dotyczy wiezienia materiałów w kierunku przeciwnym. Zreflektowawszy się nad tą niekonsekwencją zaproponowano modyfikację niefortunnej definicji. Prawie w 20 lat po zdefiniowaniu logistyki jako procesu, nowa definicja objęła procesy w obu kierunkach, tzn. od dostawcy do klienta i od klienta do dostawcy.

A przecież palety były używane w procesach dostawczych dużo wcześniej, bo już w końcu lat 40-tych ubiegłego wieku szwedzka firma BT, wspólnie z Kolejami Szwedzkimi wprowadziły standard palety EUR.

Jak zatem widać przez bardzo długi okres nikomu nie przeszkadzało, że to co uważa się za logistykę w rzeczywistości wygląda nieco inaczej. Zarazem tym, tym którzy w praktyce realizowali procesy logistyczne nie przeszkadzało to, że formalnie przestawali być logistykami gdy tylko zastanawiali się jak przewieźć palety od odbiorcy lub też jak je w ogóle od niego odzyskać.

Z takiej sytuacji można wnioskować, że na dobrą sprawę definicja logistyki nie jest do niczego potrzebna. Tym nie mniej chciałoby się, żeby z logistyki uczynić dyscyplinę nauki, sprzęgając w ten sposób doświadczenie praktyczne z refleksją teoretyczną. W efekcie tego możnaby oczekiwać synergicznego efektu połączenia dwóch elementów w całość.

  |str. 1| 2 | 3 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×