22 lipca 2019

Logistyka » Produkty dla TSL

RFID dla NATO

RFID dla NATO
Agencja NAMSA odpowiedzialna za zaopatrzenie oraz zabezpieczenie eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz usług na potrzeby sił zbrojnych państw członkowskich NATO zawarła umowę z Savi Technology dotyczącą RFID-Based Consignment Solutions.
Usługi świadczone przez NAMSA wspierają umowy, przyspieszają rozmieszczenie strategiczne państw członkowskich w kwestii produktów, usług, oprogramowania oraz rozwiązań Savi, związanych z widzialnością podczas transportu.
NAMSA podpisała kontrakt z Savi Technology, firmą Lockheed Martin, (NYSE: LMT), która oferuje produkty, usługi, oprogramowanie oraz rozwiązania oparte na systemie RFID (systemie kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych). Niniejszy kontrakt umożliwia 26 państwom członkowskim NATO oraz pozostałym nie uczestniczących w strukturach wojskowych NATO, lecz należących do inicjatywy Partnerstwo dla Pokoju, zamawianie systemów umożliwiających śledzenie partii towarów opartych na RFID oraz rozwiązań z zakresu zarządzania ze wstępnie zatwierdzonego źródła (NAMSA).
Kontrakt, zawarcie którego zostało ogłoszone dziś na otwarciu pokazów lotniczych w Paryżu, upraszcza oraz centralizuje proces składania zamówień przez państwa członkowskie NATO na rozwiązania opracowane przez Savi Technology w procesie przetargowym NAMSA. Dla zleceń składanych poprzez NAMSA nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące wielkości czy ilości poszczególnych zamówień.
The Savi SmartChain® Consignment Management Solution (CMS) jest zgodny z Porozumieniem Standaryzacyjnym NATO (STANAGS) dotyczącym zarządzania wysyłkami i jest już stosowany przez NATO, kilka państw członkowskich oraz pozostałe siły koalicyjne. Cel sił zbrojnych NATO 4052 uznaje także wagę dostępu państw członkowskich do przeglądu oraz interoperacyjności łańcucha dostaw poprzez system zarządzania wysyłkami oparty na STANAG w celu umożliwienia większej współpracy w międzynarodowych działaniach logistycznych.
Firma Savi Technology otrzymała niniejszy kontrakt w celu usprawnienia procesu uzyskiwania rzeczywistej widoczności wysyłek dla członków NATO oraz członków inicjatywy Partnerstwo dla Pokoju w ramach ich własnych łańcuchów dostaw, jak również podczas współpracy z pozostałymi państwami w trakcie przewozu dostaw o znaczeniu krytycznym. Scentralizowanie logistycznego procesu zakupów poprzez NAMSA ułatwia kontrolę kosztów oraz jakości przy jednoczesnym promowaniu korzystania ze ujednoliconych rozwiązań dla gotowości logistycznej sił NATO.
"Kontrakt NAMSA przyśpiesza tempo rozszerzania interoperacyjnych sieci logistycznych bazujących na RFID, które automatycznie lokalizują, śledzą oraz zarządzają obroną dostaw podczas międzynarodowego transportu - powiedział Bruce Jacquemard, dyrektor zarządzający ds. przedsięwzięć międzynarodowych z Savi Technology. - Stymuluje to rozbudowę globalnej sieci logistycznej, która polepszy wydajność oraz skuteczność dostarczania dostaw krytycznych na całej drodze z fabryki do miejsca działań, gdziekolwiek i kiedykolwiek są one potrzebne".

NAMSA, założona w 1958 r., to agencja zarządzająca NATO wspierająca działania logistyczne. Głównym działaniem NAMSA jest udzielanie asysty państwom członkowskim poprzez organizowanie wspólnego zaopatrzenia oraz dostarczanie części zapasowych i organizowanie usług konserwatorskich i naprawczych niezbędnych do utrzymania różnorodnego sprzętu bojowego.
Firma Savi, posiadająca ponad 17-letnie doświadczenie, jest liderem w dostarczaniu aktywnych rozwiązań RFID do zarządzania oraz zabezpieczania łańcuchów dostaw oraz wysyłek. Savi Technology jest filią Lockheed Martin, z centralą w Mountain View w Kalifornii oraz biurami w Waszyngtonie, Londynie, Singapurze oraz Melbern.
Lockheed Martin z siedzibą w Bethesda, Md., zatrudnia ok. 140 000 ludzi z całego świata. Firma jest głównie zaangażowana w działania naukowe, projekty, rozwój, produkcję oraz utrzymywanie systemów, produktów oraz usług zaawansowanej technologii. W 2006 r. przychód ze sprzedaży firmy wyniósł 39,6 miliarda USD.
(ebi./źródło:PR Newswire)

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×