21 kwietnia 2018

Logistyka » Rodzaje kontenerów

Kontener z unijnym dofinansowaniem

Kontener z unijnym dofinansowaniemSpółka Laude Smart Intermodal S.A. otrzymała dofinansowanie ok. 11 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na budowę nowoczesnych 20 stopowych kontenerów HTSYP, o pojemności powiększonej do 43 m3. Ich wprowadzenie i upowszechnienie w transporcie zdecydowanie poprawi rentowność przewozów intermodalnych.
Kontener HTSYP ( Hard Top – sztywna góra, sypki towar) jest stalowym kontenerem 20 stopowym, o podwyższonej wysokości (High Cube), ze sztywnym zatrzaskowym dachem stalowym bądź, na życzenie, z dachem plandekowym, który może być łatwo zdjęty z poziomu ziemi.


Transport i magazynowanie żywności

Służy głównie do przewozu ładunków sypkich, ale płaska podłoga zapewnia możliwość przewożenia ładunków detalicznych czy paletyzowanych, – bowiem na jednym poziomie kontenera zmieści się 14 Europalet.

Nowe „opakowanie” towaru w transporcie kolejowym
Każdy towar przewożony transportem kolejowym w relacji Wschód - Zachód, musi być przeładowywany z jednego wagonu na inny, w punkcie gdzie stykają się tory różnej szerokości. W zastosowaniach kontenerowych - przeładunkowi ulega jedynie kontener będący opakowaniem np. towaru sypkiego.
- Takie rozwiązanie zwiększa sprawność i szybkość operacji przeładunkowej - zapewnia Janusz Górski, wiceprezes Laude Smart Intermodal. - Bardzo ważnym elementem jest brak przeładunku samego towaru, który w stosowanych obecnie rozwiązaniach, w czasie takiej operacji zdarza się, że ulega częściowemu zniszczeniu. Brak takich strat to kolejna oszczędność - dodaje prezes Górski.


Taniej, efektywniej, bezpieczniej

Zalety kontenera Laude Smart Intermodal - Typ HTSYP
- pojemność kontenera 43m3/ standardowy kontener 20st – ok. 32m3
- ładowność do 33 ton towaru/ standard – 22-28 ton
możliwość załadunku górnego poprzez luki załadunkowe lub ściągnięcie sztywnego bądź elastycznego (plandekowego) dachu. Kontener ma tez górne luki załadunkowe pozwalające zasypanie kontenera góra np. z tzw. rękawa bez potrzeby zdejmowania dachu
- możliwość rozładunku tyłem w sposób standardowy bądź wysyp poprzez tylne klapo-drzwi w dowolnym miejscu, bez wymogów posiadania specjalistycznej infrastruktury
- eliminacja usypów materiału przy przeładunkach (np. przeładowując wagon typu węglarka na inny wagon bądź samochód np. wywrotkę, rozładowujemy towar czerpak/”łyżka” za czerpakiem/”łyżka” a to zawsze wiąże się z wysypywaniem towaru. Powoduje to jednak straty. Kontener jest opakowaniem towaru wiec przeładunkowi ulega wyłącznie sam kontener.
- kontener stanowi opakowanie, eliminacja np. Big-Bagów (specjalistyczne opakowanie do przewożenia ładunków sypkich). Big Bag to również opakowanie towaru jednak w big bag można załadować nie więcej niż 1 tonę, oraz sam big bag również wymaga przeładowywania (np. big bag za big bagiem).
możliwość transportu ładunków paletyzowanych (do 14 europalet na jednym poziomie)
- szczelność kontenera potwierdzona certyfikatami
.
Największą innowacją kontenera HTSYP jest możliwość wysypu towaru z kontenera poprzez tylne „klapodrzwi”. Na rynku istnieje wiele wagonów do ładunków sypkich – od węglarki po wagony samorozładowawcze typu Falls bądź Falns, które posiadają, tzw. dolno zsyp gdzie ładunek wysypuje się dołem bądź otwieraną boczną ścianę wagonu. Jednak żaden z tych wagonów nie jest stosowany w przypadku transportu ładunków na paletach.
Nie trudno zauważyć, że wynika to z ich konstrukcji. Wagony takie nie posiadają otwieranych tylnych drzwi bądź boków. Ich brak, uniemożliwia, zatem wykorzystanie do wyładunku przewożonych na paletach towarów wózków widłowych.
Wdrażany przez spółkę, Laude kontener posiada standardowe otwierane na oścież drzwi, dzięki którym rozładunek palet jest łatwy.
- To niewątpliwie cecha, która rewolucyjnie wpływa na rentowność przewozów intermodalnych. Otóż po raz pierwszy zyskujemy możliwość załadunku towarów paletyzowanych w jedną stronę, – np. w transporcie na Wschód - i powrót tym samym składem, np. z ładunkiem sypkim typu pelet. Wszystko o zwiększonym tonażu, pod przykryciem i bezpiecznie – dodaje prezes Górski.
Co ciekawe, odbiorca ładunku sypkiego nie musi posiadać bocznicy, aby towar dotarł do niego bez konieczności przeładowania go na inny środek transportu.
W ramach obsługi przewozu kontenerowego jest dostarczana naczepa samochodowa z wywrotem, na którą zostaje przeniesiony kontener będący „opakowaniem” towaru.
W prezentowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2013 dla Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt Laude pt. ”Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na przewóz w tym samym kontenerze dóbr sypkich i paletyzowanych” otrzymał wsparcie w wysokości 10.897.160 zł , stanowiące 40% wartości projektu. W ramach I w 2013 roku rundy aplikacyjnej do Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zatwierdzonych do dofinansowania zostało 88 projektów na łączną kwotę 1.151.706.465,00 zł.
Laude Smart Intermodal S.A. ma najnowocześniejszy terminal przeładunkowy przy granicy ukraińsko-polskiej zlokalizowany w Zamościu, będący swego rodzaju mostem łączącym Wschód z Zachodem Europy. Centrum logistyczne Laude Smart Intermodal zbudowane zostało przy szerokim torze LHS i obsługuje ładunki masowe, detaliczne oraz kontenerowe.
jagr./pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×