21 maja 2018

Logistyka

Ma powstać wniosek o wpisanie terenów Stoczni Gdańskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Ma powstać wniosek o wpisanie terenów Stoczni Gdańskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCOZłożenie wniosku w tej sprawie będzie poprzedzone konsultacjami i dyskusją ze wszystkimi interesariuszami działającymi na tym obszarze.
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×