22 czerwca 2018
 
Partnerzy
Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec międzynarodowych organizacji spedytorów, załadowców, przewoźników lub innych, których działalność dotyczy sfery zainteresowań zawodowych członków - to główne cele, jakie stawia sobie Polska Izba Spedycji Logistyki. Izba zapewnia dostęp do informacji krajowych i międzynarodowych. Organizuje szkolenia, sympozja, konferencje, kongresów (Kongres Spedytora) o tematyce będącej w sferze zainteresowań członków Izby. Wydaje bardzo ceniony "Podręcznik Spedytora", który kompleksowo omawia istotę działalności spedycyjnej, związanych ze spedycją uregulowań prawnych i dokumentów, technologii informatycznych w działalności spedytora, marketingu firmy spedycyjnej, specyfiki w poszczególnych rodzajach i gałęziach transportu. Informacje na bieżąco przekazuje za pośrednictwem Biuletynu Informacyjnego wydawanego co miesiąc. PISiL jest członkiem narodowym International Federation of Freight Forwarders Associations "FIATA" w Zurichu, członkiem stowarzyszonym European Organisation for Forwarding and Logistics w Brukseli "CLECAT", członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, Rady Interesantów Portu w Gdańsku oraz członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Przynależność Izby do FIATA umożliwia członkom m.in: udział w pracy gremiów FIATA; korzystanie z jej dokumentów transportowych (Izba ma licencje na dystrybucje tych dokumentów na terytorium Polski); daje szanse ubiegania się o międzynarodowy dyplom zawodowy spedytora "FIATA Diploma in Freight Forwarding". Izba posiada upoważnienie do prowadzenia szkolenia w tym zakresie oraz wnioskowania o wydanie takiego dyplomu.
Czasopisma branżowe
SZKOŁA JAZDY to czasopismo adresowane do szerokiego audytorium szkoleniowców. Chcemy być dla Państwa nośnikiem informacji i płaszczyzną wymiany poglądów – nierzadko ścierających się w ogniu dyskusji.
W centrum naszej uwagi znajdują się nie tylko dalekosiężne projekty legislacyjne, ale – przede wszystkim: nowości techniczne i edukacyjne, nowe produkty na rynku, pomysły usprawniające edukację kierowców i życie kierowców.
Miesięcznik TSL Biznes to magazyn informacyjny, na którego łamach czytelnik odnajdzie wszystkie najważniejsze wiadomości z branży transportu, spedycji i logistyki. Branża TSL to jeden zwarty organizm, dlatego właśnie w jednym tytule scalamy wszystko to, co najistotniejsze. Informujemy o nowych produktach, usługach i rozwiązaniach. Piszemy o aktualnych tendencjach i kierunkach zmian.
Dostarczamy pożytecznych i wartościowych wskazówek, opinii i porad. Czasopismo tworzą eksperci mający bogate doświadczenia w tej branży. Nasze łamy otwieramy też dla specjalistów pracujących w branży TSL.
Miesięcznik skierowany jest do profesjonalistów związanych z branżą TSL, zarówno budujących ofertę tej branży, jak i korzystających z jej usług.

Czytają nas w szczególności: dyrektorzy, kierownicy, menedżerowie i specjaliści logistyki oraz transportu w firmach sektora produkcyjnego, handlowego i dystrybucyjnego; właściciele i kierownicy firm transportowych; przewoźnicy; spedytorzy i pracownicy spedycji; operatorzy logistyczni i pracownicy firm kurierskich; dostawcy rozwiązań i usług dla branży TSL (producenci i dystrybutorzy taboru i sprzętu transportowego, wyposażenia magazynowego, systemów IT, itp.); studenci, naukowcy, ludzie nauki i wszyscy inni zainteresowani lub związani z branżą TSL. .
Praca, kariera
Pracuj.pl jest obecnie największym portalem rekrutacyjnym, skierowanym do specjalistów i menedżerów. Codziennie dostarcza kandydatom kilkunastu tysięcy aktualnych ofert pracy z Polski i zagranicy. Oprócz wyszukiwarki ogłoszeń, Pracuj.pl zawiera także obszerną bazę artykułów poświęconych pracy oraz liczne narzędzia. Osoby zainteresowane rozwojem swojej kariery mogą skorzystać za darmo m.in. z testów predyspozycji zawodowych, symulatora rozmowy kwalifikacyjnej czy kalkulatora wynagrodzeń.
Portal www.pracujwlogistyce.pl – to aktywny serwis o pracy i zarządzaniu zasobami ludzkimi przeznaczony dla osób pracujących i pragnących rozwijać karierę w branży TSL. Celem jest dostarczanie na bieżąco wiadomości z rynku pracy w szeroko rozumianej logistyce, a także prezentowanie ofert pracy i praktyk oraz możliwość ogłaszania się przez szukających pracy. Źródłem informacji są zarówno firmy TSL jak i współpracujący z portalem dziennikarze, naukowcy, administracja państwowa. Stale rozbudowujemy grono partnerów, patronujemy konferencjom, szkoleniom, kampaniom społecznym, akcjom charytatywnym. Współpracujemy ze studenckimi kołami naukowymi w obszarze TSL.
Redakcja portalu aktualizuje codziennie wiadomości, które są wydawane w postaci przeglądu tygodniowego Pracujwlogistyce.pdf i wysyłane do subskrybentów w postaci newslettera. Portal ma spełniać rolę platformy wymiany informacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami i szukającymi pracy w logistyce.
Serwisy partnerskie
BigChina.pl to największy w Polsce serwis dla importerów z Chin i katalog chińskich produktów. W serwisie znajduje się też wiele cennych w wiedzę artykułów o imporcie, porady ekseprtów w dziedzinie handlu, a także forum dla zainteresowanych biznesem z Chinami:forum.bigchina.pl Portal zyskał już przychylność największych mediów oraz dziesiątek tysięcy osób zainteresowanych importem z Chin. Serwis świadczy również usługi dodatkowe: sporządzanie raportów branżowych, sprawdzanie wiarygodności chińskich eksporterów, biały wywiad gospodarczy w Chinach, kompleksowa realizacja importu na zlecenie. Powierz BigChina swój import, a oszczędzisz wiele czasu i pieniędzy, a przede wszystkim stresu.
Akcja ileMogeWypic.pl promuje trzeźwą jazdę samochodem. Stworzyliśmy darmowe narzędzia internetowe, które dadzą internautom bezcenną wiedzę. Nasi goście z łatwością moga sprawdzić, ile mają alkoholu we krwi, a także zaplanować, ile mogą wypić, aby o dowolnej godzinie wytrzeźwieć i móc ruszać w drogę. Chcemy pokazać, jak ważna jest wiedza o tym, na ile możemy sobie pozwolić i kiedy unikać wsiadania do samochodu.
Jesteśmy kompleksową, multimedialną agencją informacyjną, która współpracuje i dostarcza aktualne informacje największym stacjom telewizyjnym, radiowym, prasowym oraz portalom internetowym w Polsce i za granicą. Naszymi rozmówcami są najważniejsze osoby w państwie, w tym politycy, prezesi instytucji państwowych i firm oraz analitycy, eksperci rynku jak również przedstawiciele świata kultury. Nasze ekipy reporterskie starają się być zawsze tam gdzie tworzy się informacja a materiały regularnie wykorzystują między innymi: Polsat, TVN, Onet, WP, Interia, Bankier oraz inne ogólnopolskie media. Użytkownikami naszego portalu są głównie dziennikarze, a baza zalogowanych użytkowników liczy już prawie 4000 osób. Oferujemy Państwu materiały video, w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, oraz komunikaty prasowe, które można pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej. www.newsrm.tv
Partnerzy biznesowi
Clicktrans.pl to giełda transportowa skoncentrowana przede wszystkim na ładunkach na samochody dostawcze do 3,5 tony. Zapewnia dostęp do zleceń wystawianych bezpośrednio przez klientów – zarówno firmowych jak i prywatnych.
Giełda transportowa Clicktrans.pl działa od 2010 roku na terenie całej Europy. Tysiące firm transportowych w jednym miejscu. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem - Clicktrans.pl odznacza się jedną z najbardziej dokładnych procedur weryfikacji przewoźników.
Ubezpieczenia Transportowe, Spedycyjne, Logistyczne
Firma została założona już 1988 roku. Zajmujemy się doradztwem w zakresie ryzyk w transporcie spedycji i logistyce ( TSL ). Prowadzimy ubezpieczenia dla branży TSL w oparciu o ofertę czołowych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Specjalizujemy się w ubezpieczeniach: OC przewoźnika, OC spedytora, OC agencji celnej, ładunków w transporcie ( CARGO ), magazynów i składów, wagonów i kontenerów, samochodów (floty komunikacyjne). Pośredniczymy w uzyskaniu gwarancji ubezpieczeniowych: Wspólnej Procedury Tranzytowej ( WPT ), procedur celnych i innych gwarancjach gospodarczych.
Na życzenie przeprowadzamy szkolenia z zarządzania ryzykiem występującym w branży TSL.
http://www.atrasel.pl/
Wyższe uczelnie, szkoły
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu rozpoczęła działalność w 2001 roku. Skupia kompetentne grono specjalistów, doświadczonych nauczycieli akademickich, rekrutujących się z wyższych uczelni Poznania i kraju, a także spośród kadry naukowo-badawczej, bogatej w wiedzę praktyczną. Wyższa Szkoła Logistyki prowadzi studia na kierunku "zarządzanie" oraz na kierunku "logistyka", w ramach wydziału "Zarządzania i logistyki". W tym roku akademickim uruchomiła nowe specjalności: "zarządzanie nieruchomościami" oraz "logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach". Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami zaliczanymi do liderów rynku. studenci odbywają praktyki w nowoczesnych doskonale zorganizowanych firmach oraz nawiązują w nich pierwsze kontakty zawodowe. Uczelnia współpracuje z następującymi szkołami wyższymi: Technische Fachhohschule Berlin-Wildau w Niemczech; Budapesti Műszaki Főiskola w Budapeszcie na Węgrzech; Vysoká Škola Logistiky o.p.s Přerov w Czechach. Z systemu stypendialnego, obejmującego zróżnicowane formy pomocy materialnej, mogą korzystać wszyscy studenci: W WSL działa Samorząd Studencki, reprezentuje studentów wobec władz uczelni jak i na zewnątrz niej. W skład samorządu wchodzą przedstawiciele wszystkich grup dziekańskich. Pełna informacja o uczelni www.wsl.com.pl
I edycja Podyplomowych Studiów Transportu i Spedycji w Szkole Głównej Handlowej pod patronatem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Studia skierowane są do kadry kierowniczej i zarządzającej w przedsiębiorstwach TSL oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, a także do przedstawicieli administracji publicznej i samorządu gospodarczego, którzy na co dzień stykają się z problematyką spedycji i transportu towarów.
Weekendowe zajęcia będą odbywały się co dwa tygodnie od października 2010 r. do września 2011 r.
Więcej informacji o zapisach i programie nauki można uzyskać na stronie www.sgh.waw.pl lub od kierownika studiów dra Pawła Lesiaka (plesiak@sgh.waw.pl).
Nabór prowadzi Barbara Zadroga (barbara.zadroga@sgh.waw.pl).
Organizatorzy konferencji, targów, szkoleń
Jesteśmy firmą szkoleniową, specjalizujemy się w szkoleniach z branży: handel zagraniczny, techniki sprzedaży oraz TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) - w tej dziedzinie jesteśmy zdecydowanym liderem na rynku. Na rynku jesteśmy od 1995 roku. Mamy doświadczenie i współpracujemy z najlepszymi. Tematyka naszych szkoleń to : odpowiedzialność przewoźnika z tytułu Konwencji CMR, Prawa przewozowego, morski transport kontenerów, dokumentacja spedycyjna i transportowa, ubezpieczenia w przewozie i odpowiedzialność ubezpieczyciela. Uczymy także jak skutecznie sprzedawać usługi branży TSL. Zapraszamy na naszą stronę http://www.edukacja2001.com.pl
eventis.pl to nowoczesny serwis internetowy dostarczający informacje o aktualnych wydarzeniach biznesowych, takich jak konferencje, kongresy, sympozja, szkolenia, kursy, seminaria, targi i wystawy. Dzięki zgromadzeniu w serwisie informacji o wydarzeniach biznesowych organizatorów z całej Polski oraz zaawansowanym kryteriom ich wyszukiwania menedżerowie nie muszą odwiedzać dziesiątek stron internetowych organizatorów w poszukiwaniu interesującej ich konferencji, szkolenia bądź targów. Serwis zawiera również wyodrębnione działy zawierające informacje o wydarzeniach dla branży transportu, spedycji i logistyki.
 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×