24 maja 2018

Praca » Praca

PANSA szuka kontrolerów ruchu lotniczego

PANSA szuka kontrolerów ruchu lotniczego- W 2011 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie poszukiwać nowych kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego – czytamy w komunikacie Agencji.
Ale droga, jaką musi przebyć potencjalny kandydat na kontrolera ruchu jest długa i tylko nieliczni dotrą do celu. I ci mogą liczyć na atrakcyjną, prestiżową i dobrze płatną pracę.
Według szacunków PAŻP, pokonanie drogi od momentu rozpoczęcia szkolenia do chwili uzyskania licencji kontrolera, zajmuje ok. 26 miesięcy. Dlatego przyda się kilka porad dla chętnych do tego trudnego i odpowiedzialnego zawodu.


W Rzeszowie powstanie nowa wieża kontroli lotów

O czym należy pamiętać:

Po pierwsze, każdy, kto chce zostać kontrolerem ruchu lotniczego, musi liczyć się z długotrwałym i trudnym szkoleniem. A także i tym, że uprawnienia do zawodu muszą być odnawiane, co dwa lata.
W Polsce jedyną instytucją, która zajmuje się szkoleniem osób do tego zawodu, jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).
Średnio w naborze bierze udział ok. 1000 osób, z których finalnie do szkoleń przystępuje zaledwie 25.

Rekrutacja i szkolenie
Rekrutacja na kurs składa się z następujących etapów: I. selekcja aplikacji; II. egzamin pisemny sprawdzający predyspozycje do zawodu oraz znajomość j. angielskiego; III. dwuetapowy egzamin komputerowy FEAST; IV. sesja Assessment Centre (testy psychologiczne, test z j. angielskiego, zadanie grupowe, wywiad kwalifikacyjny). A po testach: długie szkolenie.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA)
Po pozytywnym przejściu rekrutacji dana osoba przechodzi szkolenie składające się z dwóch części. Pierwsza to szkolenie teoretyczne. Kandydaci uczą się m.in. meteorologii, nawigacji, prawa lotniczego i bardzo ważnej frazeologii lotniczej. Oprócz tego szkolenie teoretyczne obejmuje zajęcia na symulatorach rzeczywistego ruchu lotniczego.
Szkolenie teoretyczne trwa średnio siedem – osiem miesięcy i kończy się egzaminem przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną i uzyskaniem licencji kontrolera – praktykanta.

Kontrolerzy lotniczy obchodzą dzisiaj swoje święto
Praktyka i licencja
Potem odbywa się szkolenie praktyczne. Jest to praca na stanowisku operacyjnym pod opieką instruktora. Praktyka w zależności od wyboru, czy praktykant chce pracować w kontroli obszaru, zbliżania czy lotniska trwa około roku. Ten etap kończy się uzyskaniem licencji z uprawnieniem kontrolera ruchu lotniczego na konkretny organ kontroli ruchu lotniczego.
Ale te uprawnienia (kontrolera) są odnawiane, co dwa lata. W trakcie odnawiania licencji weryfikowane są kompetencje kontrolera.
Pobierz ankietę i formularz
ebi./PAŻP

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×