18 czerwca 2018

Praca » Praca

Czy biurokracja zablokuje Konstytucję dla Biznesu?

Czy biurokracja zablokuje Konstytucję dla Biznesu?Najbliższy tydzień upłynie pod znakiem gorącej dyskusji – konferencja uzgodnieniowa ustaw wchodzących w skład pakietu Konstytucji dla Biznesu z pewnością nie będzie lekka, łatwa i przyjemna. Biurokraci dołożą wszelkich starań, aby zablokować zapisy zmuszające ich do cięższej pracy. Dwa lata temu odnieśli sukces…
W środę 26 kwietnia omawiane będą uwagi zgłoszone do kluczowej ustawy pakietu, jaką jest Prawo przedsiębiorców. Pamiętając przebieg konferencji uzgodnieniowej poprzedniego wcielenia Konstytucji dla Biznesu sprzed niemal dwóch lat, można spodziewać się gorącej atmosfery. W 2015 r. liczne organy administracji twierdziły, że wprowadzenie proponowanych przez ówczesny resort gospodarki zmian de facto uniemożliwi im działanie, a w szczególności kontrolowanie przedsiębiorców. Jaki będzie lejtmotyw tegorocznej konferencji uzgodnieniowej?
Ustawy z pakietu Konstytucji dla Biznesu nie są idealne i wymagają jeszcze mniejszych bądź większych poprawek, a na pewno doprecyzowania poszczególnych sformułowań. Ogólna idea będąca podstawą Konstytucji jest jednak słuszna. To odnowa relacji administracji z biznesem poprzez oparcie ich na zaufaniu, usprawnienie pracy urzędników oraz ochrona przedsiębiorców przed nagłymi zmianami interpretacji bądź wykładni prawa, a także próba – na ten moment średnio udana – wprowadzenia klarownych reguł oraz ograniczeń kontroli wykonywania działalności gospodarczej, chociażby poprzez oparcie ich na uprzedniej analizie celowościowej.

Dwa lata temu napór biurokratów był ogromny, a krytyce poddano niemal wszystkie propozycje zgłoszone przez Ministerstwo Gospodarki. Teraz można spodziewać się podobnej reakcji, gdyż wiele proponowanych rozwiązań powtarza się bądź nawiązuje do tego, co próbowano zrobić w 2015 r. Na szczególny atak narażone są – i tak dość dziurawe – ograniczenia kontroli wykonywania działalności gospodarczej i zasada pewności prawa chroniąca przedsiębiorcę stosującego się do urzędowej interpretacji przed negatywnymi konsekwencjami nagłej zmiany zdania przez urząd. Zwalczane będą też zapewne zasada in dubio pro libertate czy kwestia odpowiedzialności urzędniczej za naruszenie prawa.

Z racji tego, że Konstytucja dla Biznesu stanowi jedną z flagowych inicjatyw Ministerstwa Rozwoju, a także odgrywa istotną rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest bardzo mało prawdopodobne, aby przewidywana krytyka projektu mogła doprowadzić do jego całkowitego wycofania. Biurokraci mogą szykować jednak inny scenariusz – zasypania Ministra Rozwoju tak wielką liczbą  uwag i propozycji poprawek, żeby wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i uzgodnienie projektu akceptowalnego dla wszystkich organów administracji zajęło długie miesiące. Dokładnie taka sytuacja miała miejsce dwa lata temu i dlatego też zwracamy uwagę na ryzyko powtórki.

Eksperci Pracodawców RP będą brali udział w konferencji uzgodnieniowej projektów ustaw z pakietu Konstytucji dla Biznesu i przedstawią uzasadnienie dla zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag i propozycji poprawek.

Piotr Wołejko
ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×