20 czerwca 2018

Praca » Czas pracy kierowców

Kolejny land łagodzi przepisy o czasie pracy

Kolejny land łagodzi przepisy o czasie pracyCzasowe złagodzenie stosowania przepisów dotyczących czasu pracy w regionie Hesji (Niemcy)
W uzupełnieniu do wcześniejszej korespondencji otrzymanej z Komisji Europejskiej odnośnie czasowego złagodzenia stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców w regionie Bawarii (Niemcy) w związku z dużym napływem uchodźców do Europy, poniżej przekazujemy otrzymaną ze strony rządu niemieckiego informację o czasowym złagodzeniu stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców w kraju związkowym - Hesji (Niemcy) - czytamy w komunikacie GITD.


Bawaria łagodzi przepisy odnośnie czasu pracy

Poniżej najważniejsze informacje w tym zakresie:
  1. Władze Hesji (The Land Hessen Ministry of Social Affairs and Integration) podjęły decyzję o czasowym złagodzeniu na terenie Hesji kontroli przestrzegania przepisów art. 6-8 Rozporządzenia (WE) 561/2006 dotyczącego harmonizacji niektórych przepisów socjalnych dotyczących transportu w okresie od 17.09 do 16.10.2015.
  2. Odstępstwo od kontroli przepisów wskazanych w pkt 1 odnosi się jedynie do operacji w obrębie kraju związkowego Hesji, w tym innych niemieckich krajów związkowych, tj. w przypadku gdy uchodźcy są dowożeni spoza kraju związkowego Hesji lub innych landów niemieckich.
  3. Odstępstwo od kontroli ww. przepisów ma zastosowanie do kierowców autokarów, którzy przewożą uchodźców / osoby ubiegające się o azyl, jak również do kierowców przewożących rzeczy niezbędne dla zapewnienia im odpowiednich warunków bytowych (m.in. materiały budowlane, wyposażenie mieszkań).
  4. Ponadto, odstępstwo stosuje się na zasadach jednostkowych, przy zachowaniu niezbędnego minimum, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i ochrony uchodźców / osób ubiegających się o azyl. Zachowane muszą być wszelkie środki bezpieczeństwa.
  5. Wszystkie ww. operacje muszą być zgłoszone właściwym władzom Hesji (Regierungspräsidium Gießen).
  6. Powyższe ustalenia nie mają zastosowania do pozostałych przewozów osób i rzeczy związanych z przemieszczaniem się uchodźców / osób ubiegających się o azyl które nie są pilne.
źródło: GITD

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×