20 czerwca 2018

Praca » Czas pracy kierowców

Saksonia-Anhalt - czasowe złagodzenie egzekwowania norm czasu pracy

Saksonia-Anhalt - czasowe złagodzenie egzekwowania norm czasu pracyW związku z dużym napływem uchodźców do Europy, poniżej przekazujemy do wiadomości otrzymaną ze strony rządu niemieckiego informację o czasowym złagodzeniu stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców w kraju związkowym Saksonii-Anhalt (Niemcy). Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje w tym zakresie:
Czasowe złagodzenie kontroli przestrzegania przepisów art. 6-8 Rozporządzenia (WE) 561/2006 dotyczącego harmonizacji niektórych przepisów socjalnych dotyczących transportu obowiązuje w okresie od 24 września do 23 października 2015 r.


Kolejny land łagodzi przepisy o czasie pracy

Odstępstwo od kontroli przepisów wskazanych w pkt 1 odnosi się jedynie do operacji
w obrębie kraju związkowego Saksonii-Anhalt, w tym innych niemieckich krajów związkowych, tj. w przypadku gdy uchodźcy są dowożeni spoza kraju związkowego Saksonii-Anhalt lub innych landów niemieckich.
Odstępstwo od kontroli ww. przepisów ma zastosowanie do kierowców autokarów, którzy przewożą uchodźców / osoby ubiegające się o azyl.
Ponadto, odstępstwo stosuje się na zasadach jednostkowych, przy zachowaniu niezbędnego minimum, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i ochrony uchodźców / osób ubiegających się o azyl. Zachowane muszą być wszelkie środki bezpieczeństwa.
Wszystkie ww. operacje muszą być zgłoszone właściwym władzom Saksonii-Anhalt (Regional Office for Consumer Protection).
Powyższe ustalenia nie mają zastosowania do pozostałych przewozów osób i rzeczy związanych z przemieszczaniem się uchodźców / osób ubiegających się o azyl, które nie są pilne.
jagr./GITD

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×