21 kwietnia 2018

Praca » Czas pracy kierowców

Słowenia łagodzi przepisy czasu pracy kierowcy

Słowenia łagodzi przepisy czasu pracy kierowcyCzasowe złagodzenie egzekwowania norm czasu pracy w Słowenii
W ślad za wcześniejszą korespondencją otrzymaną z Komisji Europejskiej odnośnie czasowego złagodzenia stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców w poszczególnych krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec w związku z dużym napływem uchodźców do Europy, poniżej przekazujemy do wiadomości otrzymaną ze strony rządu słoweńskiego informację o czasowym złagodzeniu stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców na terytorium Słowenii.


Bawaria łagodzi przepisy odnośnie czasu pracy

I tak:
  1. Czasowe złagodzenie kontroli przestrzegania przepisów art. 6-8 Rozporządzenia (WE) 561/2006 dotyczącego harmonizacji niektórych przepisów socjalnych dotyczących transportu obowiązuje w okresie od 17.10 do 17.11.2015.
  2. Odstępstwo od kontroli przepisów wskazanych w pkt 1 odnosi się jedynie do operacji w obrębie Słowenii (lub z granicy Chorwackiej do centrów uchodźców zlokalizowanych na terytorium Słowenii).
  3. Odstępstwo od kontroli ww. przepisów ma jedynie zastosowanie do kierowców autokarów, którzy przewożą uchodźców / osoby ubiegające się o azyl.
  4. Ponadto, odstępstwo stosuje się na zasadach jednostkowych, przy zachowaniu niezbędnego minimum, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i ochrony uchodźców / osób ubiegających się o azyl. Zachowane muszą być wszelkie środki bezpieczeństwa. Decyzję o skorzystaniu z odstępstwa od obowiązujących przepisów podejmuje kierowca. Przewoźnik rejestruje i uwzględnia przedmiotową operację transportową przy planowaniu pracy zaangażowanego kierowcy.
  5. Wszystkie ww. operacje są nadzorowane przez słoweńską policję, której funkcjonariusze wystawiają kierowcom odpowiednie zaświadczenia. Przedmiotowe zaświadczenia kierowcy okazują w przypadku kontroli drogowych mających miejsce w innych państwach członkowskich.
Szczegóły czasowego złagodzenia stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców w Słowenii:
  • maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu (art. 6) może zostać wydłużony do 12h. Wymagany okres przerwy (art. 7) pozostaje bez zmian;
  • dzienny okres odpoczynku (art. 8) może zostać skrócony do 7h;
  • kompensacja skróconego dziennego odpoczynku musi nastąpić przed końcem czwartego tygodnia (art. 8).
jagr./GITD

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×