22 czerwca 2018

Praca » Czas pracy kierowców

Brytyjczycy łagodzą „czas pracy” kierowców

Brytyjczycy łagodzą „czas pracy” kierowcówCzasowe złagodzenie stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców na terytorium Wielkiej Brytanii
Generalny Inspekcja Transportu Drogowego przekazała informację dotyczącą czasowego złagodzenia stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców na terytorium Wielkiej Brytanii zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.


Słowenia łagodzi przepisy czasu pracy kierowcy

Czasowe złagodzenie stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców ma zastosowanie do kierowców zaangażowanych w realizację operacji transportowych zakłóconych zamknięciem oraz remontem mostu Forth Road Bridge w Szkocji.
Przedmiotowe złagodzenie stosowania ww. przepisów obowiązuje w okresie od godz. 00:01 dn. 8.12.2015 do godz. 23:59 dn. 6.01.2016 i odnosi się do kierowców zaangażowanych w realizację następujących operacji transportowych:
  • Długodystansowych przewozów ładunków realizowanych przez ww. most drogowy przez i poza hrabstwo Fife oraz region Lothians;
  • Przewozów ładunków realizowanych przez kierowców i przewoźników posiadających siedzibę położoną po jednej ze stron mostu, w ciągu istniejących dróg objazdowych A985, M876, M9 oraz M90;
  • Przewozów osób, które zostały opóźnione lub wydłużone z powodu zamknięcia przedmiotowego mostu, czy też spowodowanych dodatkowymi utrudnieniami powstałymi w związku z awaryjnym rozładowywaniem zatorów drogowych.
Szczegóły czasowego złagodzenia stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców zakładają, że:
  • maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu (art. 6 ust. 1) może zostać wydłużony do 11h;
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu może zostać wydłużony z 56h do 66h
  • (art. 6 ust. 2), zaś łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni może zostać wydłużony z 90h do 110h (art. 6 ust. 3);
  • wymagany okres przerwy (art. 7) oraz wymagane dzienne okresy odpoczynku (art. 8) pozostają bez zmian i są egzekwowane w trakcie kontroli bez zmian.
jagr./GITD

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×