20 czerwca 2018

Praca » Czas pracy kierowców

Francja - kontrola odpoczynku kierowców

Francja - kontrola odpoczynku kierowcówKary za odbiór regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe na terytorium Francji
GITD w ślad za wcześniejszymi informacjami oraz w związku z pojawiającymi się zapytaniami odnośnie egzekwowania kar za odbieranie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w kabinie pojazdu na terytorium Francji, na podstawie informacji przekazanej przez francuskie ministerstwo właściwe ds. transportu (Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie), informuje że służby kontrolne na terytorium Francji rozpoczynają prowadzenie kontroli w tym zakresie.


broszura informacyjna w jęz. polski

W tym miejscu należy podkreślić, że z uwagi na fakt że przedmiotowe przepisy (Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 - artykuł 3 - III - 4°) weszły w życie stosunkowo niedawno (październik 2015 r.) kontrole w tym zakresie nie są intensywne.
Ponadto, zgodnie z uzyskaną informacją, w przypadku stwierdzenia przez służby kontrolne odbierania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w kabinie pojazdu na terenie Francji maksymalna wysokość kary przewidziana przepisami ww. dekretu wynosi 1500 EUR.
Niemniej należy podkreślić, że w powtarzających się przypadkach stwierdzenia ww. naruszenia maksymalna wysokość kary wynosi 3000 EUR. Zgodnie ze stanowiskiem strony francuskiej ostateczną wysokość kary zasądza właściwy sąd.
Rozporządzenie przewiduje m.in., że firmy transportowe muszą organizować pracę kierowców w taki sposób, aby mogli oni przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących czasu jazdy oraz odpoczynku;
firmy powinny wydać swoim kierowcom odpowiednie zalecenia i przeprowadzać okresowe kontrole dotyczące przestrzegania postanowień niniejszych przepisów; obowiązuje zasada odpowiedzialności pracodawcy za wszelkie wykroczenia popełnione przez kierowcę, nawet jeżeli miały one miejsce na terytorium innego Kraju członkowskiego lub położonego poza terytorium Unii.

Pozostając przy kwestii odbioru regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe na terytorium Francji GITD rekomenduje również zapoznanie się z broszurą informacyjną opublikowaną przez francuskie ministerstwo właściwe ds. transportu, gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na często zadawane pytania w odniesieniu do ww. kwestii. Przedmiotowa broszura informacyjna dostępna jest w j. polskim.
jagr./GITD

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×