19 kwietnia 2018

Praca » Czas pracy kierowców

Francuzi rozpoczęli kontrole polskich firm transportowych

Francuzi rozpoczęli kontrole polskich firm transportowychWprowadzona 1 lipca tego roku ustawa Loi Macron zobowiązuje polskie firmy realizujące transport na terenie Francji do wypłacania kierowcom francuskiej płacy minimalnej. Na samych wymaganiach ustawowych się nie kończy – pojawiły się pierwsze przypadki kontroli polskich przewoźników przez służby francuskie.
Francuska ustawa o płacy minimalnej dla kierowców zagranicznych od początku budzi kontrowersje. Oprócz wysokiej stawki godzinowej (ok. 10 euro za godzinę) pracodawcy krytykują także bariery administracyjne związane z kontrolą dokumentów oraz skomplikowane przepisy. Zastrzeżenia do ustawy zgłosiła również Komisja Europejska.


Loi Macron - zmiany

Z wprowadzeniem przepisów wiązało się duże zamieszanie spowodowane między innymi bardzo późnym opublikowaniem przez stronę francuską wzoru zaświadczenia o oddelegowaniu pracownika.  – Po wejściu w życie przepisów rząd francuski dał firmom transportowym okres przejściowy, podczas którego wprawdzie mogło dojść do kontroli, jednak w przypadku naruszeń odstępowano od nałożenia kary.  Tzw. okres ochronny minął pod koniec lipca i teraz Francja rozpoczęła kontrole polskich firm transportowych – mówi Łukasz Włoch, Główny Ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. – Po trzech miesiącach obowiązywania płacy minimalnej dla pracowników delegowanych do Francji, polski przewoźnik został poddany szczegółowej kontroli. Francuska Inspekcja Pracy zobowiązała go do przedłożenia dokumentów potwierdzających wypłatę co najmniej 10 Euro za każdą godzinę pracy dla delegowanych kierowców – dodaje Łukasz Włoch.
Ponadto strona francuska zażądała przedłożenia listy płac potwierdzającej wypłatę minimalnego wynagrodzenia za okres od lipca tego roku wraz z tłumaczeniem na język francuski. Kontrolujący wymagał, aby wskazane dokumenty dostarczyć niezwłocznie w formie elektronicznej na podany adres mailowy. Wezwanie do okazania dokumentów przez przedsiębiorcę zostało przekazane telefonicznie przedstawicielowi firmy działającemu na terenie Francji.
Grzywny za naruszenie przepisów mogą sięgać od 450 do nawet 4000 euro na oddelegowanego pracownika.
źr. Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×